Подписаться
Руслан Білоскурський | Ruslan Biloskurskyy
Руслан Білоскурський | Ruslan Biloskurskyy
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми державного регулювання в системі еколого-економічного розвитку України
RR Biloskurskyy
Український журнал прикладної економіки 2 (1), 14-27, 2017
72017
The dynamic model of optimal economic growth in terms of ecological balance: models construction and results analysis
O Vinnychuk, V Grygorkiv, R Biloskurskii
Business Systems & Economics 5 (1), 36-45, 2015
72015
Some stochastic Leontief-Ford models and their deterministic equivalents
VS Grygorkiv, RR Biloskurskii
Cybernetics and Systems Analysis 43 (3), 315-320, 2007
62007
Концептуальні підходи до політики реалізації екологічного моніторингу
РР Білоскурський
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Д.: ДНУ, 1576-1582, 2010
52010
Некоторые стохастические модели Леонтьева-Форда и их детерминированные эквиваленты
ВС Григоркив, РР Белоскурский
Кибернетика и системный анализ, 3-10, 2007
42007
Sectoral analysis of environmental economics: The view from Ukraine
R Biloskurskyy, AA Verstiak, I Vinnychuk
Scientific annals of Economics and Business 66 (3), 321-334, 2019
32019
Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз; Sustainable social-economic development: evolution of views and theoretical analysis
ЯС Піцур, ОЛ Черченко, РР Білоскурський
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2017
3*2017
Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання
РР Білоскурський
Український соціум, 87-99, 2017
32017
Derzhavne reguliuvannia natsionalnogo ecologo-economichnogo rozvytku
RR Biloskurskyi
State regulation of the national ecological and economic development](Thesis …, 2017
32017
FINANCING ACTIONS OFENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE
SM Holubka, IY Shtuler, РР Biloskyrskiy
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 437-445, 2017
32017
Галузева структура економіки України: аналіз у контексті впливу на еколого-економічний розвиток
РР Білоскурський
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 51-57, 2017
12017
Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України
R Biloskurskyy
Економічний вісник університету 1 (34), 23-31, 2017
12017
Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання
Р Білоскурський
Схід, 5-11, 2016
12016
Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат
ОВ Білоскурська, ОЮ Вінничук, РР Білоскурський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
12014
Зарубіжний досвід та національні особливості забезпечення інноваційного еколого-економічного розвитку
РР Білоскурський
Науковий вісник Херсонського державного університету.–2017.–Вип 24, 175-179, 0
1
AGILE Методологія впровадження інформаційних систем ERP-класу
РР Білоскурський
Університет митної справи та фінансів, 2022
2022
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ БІЗНЕС-АНАЛІТИКИ
ОЮ Вінничук, ІС Вінничук, РР Білоскурський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2022
2022
Фінансово-економічні механізми державного регулювання розвитку цифрової економіки України
РР Білоскурський
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
РР Білоскурський
М 26 Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали …, 2018
2018
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОΓО РЕΓУЛЮВАННЯ У СφЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОΓО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
RR Biloskurskyy
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 17-24, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20