Руслан Білоскурський | Ruslan Biloskurskyy
Руслан Білоскурський | Ruslan Biloskurskyy
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The dynamic model of optimal economic growth in terms of ecological balance: models construction and results analysis
O Vinnychuk, V Grygorkiv, R Biloskurskii
Business Systems & Economics 5 (1), 36-45, 2015
72015
Механізми державного регулювання в системі еколого-економічного розвитку України
RR Biloskurskyy
Український журнал прикладної економіки 2 (1), 14-27, 2017
62017
Some stochastic Leontief-Ford models and their deterministic equivalents
VS Grygorkiv, RR Biloskurskii
Cybernetics and Systems Analysis 43 (3), 315-320, 2007
62007
Концептуальні підходи до політики реалізації екологічного моніторингу
РР Білоскурський
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.–Д.: ДНУ, 1576-1582, 2010
52010
Некоторые стохастические модели Леонтьева-Форда и их детерминированные эквиваленты
ВС Григоркив, РР Белоскурский
Кибернетика и системный анализ, 3-10, 2007
42007
Сталий соціально-економічний розвиток: еволюція поглядів та теоретичний аналіз; Sustainable social-economic development: evolution of views and theoretical analysis
ЯС Піцур, ОЛ Черченко, РР Білоскурський
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2017
3*2017
Derzhavne reguliuvannia natsionalnogo ecologo-economichnogo rozvytku
RR Biloskurskyi
State regulation of the national ecological and economic development](Thesis …, 2017
32017
FINANCING ACTIONS OFENVIRONMENTAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN UKRAINE
SM Holubka, IY Shtuler, РР Biloskyrskiy
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 437-445, 2017
32017
Галузева структура економіки України: аналіз у контексті впливу на еколого-економічний розвиток
РР Білоскурський
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 51-57, 2017
12017
Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання
Р Білоскурський
Схід, 5-11, 2016
12016
Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат
ОВ Білоскурська, ОЮ Вінничук, РР Білоскурський
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2014
12014
Sectoral Analysis of Environmental Economics: The View from Ukraine
R Biloskurskyy, AA Verstiak, I Vinnychuk
Scientific Annals of Economics and Business 66 (3), 321-334, 2019
2019
Фінансово-економічні механізми державного регулювання розвитку цифрової економіки України
РР Білоскурський
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
РР Білоскурський
М 26 Маркетинг та менеджмент у фокусі викликів нової економіки: матеріали …, 2018
2018
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОΓО РЕΓУЛЮВАННЯ У СφЕРІ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОΓО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
RR Biloskurskyy
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 17-24, 2018
2018
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АКТУАЛІТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
СМ Голубка, РР Білоскурський, ЯС Піцур
ПАРАДИГМАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ ХХІ СТ., 332, 2017
2017
Strategic Planning in the system of state regulation of ecological and economic development of Ukraine
R Biloskurskyy
University Economic Bulletin, 23-31, 2017
2017
Устойчивое социально-экономическое развитие: эволюция взглядов и теоретический анализ
ЯС Пицур, АЛ Черченко, РР Билоскурский
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 57 …, 2017
2017
Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України
РР Білоскурський
К.: ВНЗ “Національна академія управління”, 2017
2017
Моделювання еколого-економічних систем: теоретична сутність та практичне значення для України
РР Білоскурський
Економічний форум, 108-116, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20