Подписаться
Олексюк Ольга Миколаївна / Olga Oleksiuk
Олексюк Ольга Миколаївна / Olga Oleksiuk
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
3832013
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: Навч. посіб
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 53, 2004
2612004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
2232009
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Т. Шевченка, 1997
1231997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
752009
Рецензенти
ОМ Олексюк, ТВ Кравченко, ОВ Плахотнік
72*2012
СИСТЕМА ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СУ Гончаренка, МБ Євтуха, ІА Зязюна, БІ Коротяєва, ІП Підкасистого, ...
57*
Формування загальнокультурної компетентності студентів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк
46*2010
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
432013
Методика викладання гри на народних інструментах: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
352004
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
132007
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
ОМ Олексюк.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. knukim. edu. ua, 2001
132001
Педагогiка духовного потенцiалу особистостi: сфера музичного мистецтва: Навч. посiб./О. Олексюк, М. Ткач.
ОМ Олексюк
122004
Проблема формування духовного потенціалу студентів
ОМ Олексюк
Практична психологія та соціальна робота, 47-48, 1999
121999
Творча самореалізація майбутнього фахівця-музиканта в інтерпретаційному процесі
ОМ Олексюк
Наукові записки Тернопільського ДПУ ім. В. Гнатюка.–Серія: Педагогіка, 116-120, 1999
111999
Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
102017
Синергетична парадигма і модернізація змісту мистецької освіти
ОМ Олексюк
Вища освіти України, 123-130, 2008
102008
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
10*2002
Духовний потенціал мистецтва
О Олексюк
Мистецтво та освіта, 2-6, 1996
101996
Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості
ОМ Олексюк
Педагогіка толерантності, 85-87, 1999
81999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20