Підписатись
Олексюк Ольга Миколаївна / Olga Oleksiuk
Олексюк Ольга Миколаївна / Olga Oleksiuk
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
5382013
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: Навч. посіб
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 53, 2004
3992004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
3082009
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Т. Шевченка, 1997
1671997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
1062009
Рецензенти
ОМ Олексюк, ТВ Кравченко, ОВ Плахотнік
97*2012
СИСТЕМА ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СУ Гончаренка, МБ Євтуха, ІА Зязюна, БІ Коротяєва, ІП Підкасистого, ...
71*
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
582013
Формування загальнокультурної компетентності студентів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк
49*2010
Методика викладання гри на народних інструментах: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
402004
Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
222017
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
212007
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
ОМ Олексюк.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. knukim. edu. ua, 2001
172001
Творча самореалізація майбутнього фахівця-музиканта в інтерпретаційному процесі
ОМ Олексюк
Наукові записки Тернопільського ДПУ ім. В. Гнатюка.–Серія: Педагогіка, 116-120, 1999
171999
Духовний потенціал мистецтва
О Олексюк
Мистецтво та освіта, 2-6, 1996
151996
Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки
ОМ Олексюк, ВВ Тушева
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020
122020
Компетентнісна мистецька освіта: пошук інноваційної моделі
ОМ Олексюк
Международный Крымский педагогический конгресс" Инновации в образовании …, 2010
122010
Педагогiка духовного потенцiалу особистостi: сфера музичного мистецтва: Навч. посiб./О. Олексюк, М. Ткач.
ОМ Олексюк
122004
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
12*2002
Проблема формування духовного потенціалу студентів
ОМ Олексюк
Практична психологія та соціальна робота, 47-48, 1999
121999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20