Олексюк О.М.
Олексюк О.М.
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
НазваПосиланняРік
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
202*2013
Музична педагогіка: навч. посібник/Ольга Миколаївна Олексюк
О Олексюк
К.: КНУКіМ 10, 2006
202*2006
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: Навч. посіб
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 53, 2004
1732004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
1392009
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Т. Шевченка, 1997
861997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
472009
СИСТЕМА ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СУ Гончаренка, МБ Євтуха, ІА Зязюна, БІ Коротяєва, ІП Підкасистого, ...
29*
Рецензенти
ОМ Олексюк, ТВ Кравченко, ОВ Плахотнік
28*2012
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
192013
Формування загальнокультурної компетентності студентів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк
18*2010
Методика викладання гри на народних інструментах: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
132004
Проблема формування духовного потенціалу студентів
ОМ Олексюк
Практична психологія та соціальна робота, 47-48, 1999
131999
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
122007
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
ОМ Олексюк.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. knukim. edu. ua, 2001
112001
Творча самореалізація майбутнього фахівця-музиканта в інтерпретаційному процесі
ОМ Олексюк
Наукові записки Тернопільського ДПУ ім. В. Гнатюка.–Серія: Педагогіка, 116-120, 1999
91999
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
8*2002
Нормативно-регулятивні механізми духовного розвитку особистості
ОМ Олексюк
Педагогіка толерантності, 85-87, 1999
81999
Духовний потенціал мистецтва
О Олексюк
Мистецтво та освіта, 2-6, 1996
81996
Педагогiка духовного потенцiалу особистостi: сфера музичного мистецтва: Навч. посiб./О. Олексюк, М. Ткач.
ОМ Олексюк
72004
Синергетична парадигма і модернізація змісту мистецької освіти
ОМ Олексюк
Вища освіти України, 123-130, 2008
62008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20