Підписатись
Олексюк Ольга Миколаївна / Olga Oleksiuk
Олексюк Ольга Миколаївна / Olga Oleksiuk
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Музична педагогіка
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013
4882013
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: Навч. посіб
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України, 53, 2004
3272004
Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти
ОМ Отич
" Зелена Буковина", 2009
2722009
Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки
ОМ Олексюк
Т. Шевченка, 1997
1401997
Музично-педагогічний процес у вищій школі
ОМ Олексюк, ММ Ткач
Знання України, 2009
942009
Рецензенти
ОМ Олексюк, ТВ Кравченко, ОВ Плахотнік
93*2012
СИСТЕМА ПОЗААУДИТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СУ Гончаренка, МБ Євтуха, ІА Зязюна, БІ Коротяєва, ІП Підкасистого, ...
68*
Герменевтичний підхід у вищій мистецькій освіті: колект. монографія
ОМ Олексюк, ММ Ткач, ДВ Лісун
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013
512013
Формування загальнокультурної компетентності студентів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк
48*2010
Методика викладання гри на народних інструментах: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: ДАККіМ, 2004
342004
Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті
ОМ Олексюк
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017
152017
Методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних закладах
ОМ Олексюк, БА Брилін, ЛВ Остапенко
152007
Сучасна музична освіта: інноваційний аспект
ОМ Олексюк
ОМ Олексюк.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www. knukim. edu. ua, 2001
142001
Духовний потенціал мистецтва
О Олексюк
Мистецтво та освіта, 2-6, 1996
131996
Компетентнісна мистецька освіта: пошук інноваційної моделі
ОМ Олексюк
Международный Крымский педагогический конгресс" Инновации в образовании …, 2010
122010
Педагогiка духовного потенцiалу особистостi: сфера музичного мистецтва: Навч. посiб./О. Олексюк, М. Ткач.
ОМ Олексюк
122004
Педагогічний процес: теорія і практика
С Сисоєва, Л Хоружа, Л Козак, Г Балл, О Безпалько, С Караман, ...
К.: Науковий світ, 105-113, 2002
12*2002
Проблема формування духовного потенціалу студентів
ОМ Олексюк
Практична психологія та соціальна робота, 47-48, 1999
121999
Творча самореалізація майбутнього фахівця-музиканта в інтерпретаційному процесі
ОМ Олексюк
Наукові записки Тернопільського ДПУ ім. В. Гнатюка.–Серія: Педагогіка, 116-120, 1999
111999
Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти
ОМ Олексюк
Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар …, 2012
102012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20