Науковий центр розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України
Науковий центр розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток системи навчального експерименту та обладнання з фізики у середній школі
СП Величко
Кіровоград, 1998
1331998
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
551999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 274, 2002
362002
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 274, 2002
362002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»
СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
342012
Implementation of gamification and elements of augmented reality during the binary lessons in a secondary school
В Бузько, А Бонк, В Тронь
Освітній вимір 51, 74-83, 2018
332018
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень. Посібник для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.–2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ «Імекс ЛТД, 2006
312006
Розвиток системи навчального фізичного експерименту на засадах синергетичного підходу
СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
272012
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: Посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Херсон: ТОВ «Айлант, 2010
272010
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко, ОМ Царенко
Величко СП, Царенко ІЛ, Царенко ОМ-К.: Хіт, 2008
232008
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
222007
Безпека життєдіяльності
СО Кононенко, АІ Ткачук, ОВ Пуляк
Авангард, 2013
202013
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: посібник для вчителів фізики
СП Величко, ОС Кузьменко, ОС Кузьменко
Кіровоград: КЛА НАУ, 2014
192014
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
192008
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
172008
Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі
ОМ Царенко
Царенко Олександр Миколайович, 2000
172000
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.–Вип 3, 159-164, 1996
171996
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі. Навч. посібник.–Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії „Авангард”, 2008 …
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
162008
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
152003
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики
СП Величко, ІВ Сальник
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2002
152002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20