Науковий центр розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України
Науковий центр розробки засобів навчання Інституту ІТЗН НАПН України
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Підтверджена електронна адреса в kspu.kr.ua
НазваПосиланняРік
РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБЛАДНАННЯ З ФІЗИКИ НА ЗАСАДАХ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ
СП Величко
1201998
Фізичний експеримент у загальноосвітньому навчальному закладі
ЮО Жук, АМ Гуржій, НО Величко
ІЗМН, 1999
481999
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002
332002
Вивчення основ квантової фізики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
СП Величко, ЛД Костенко
Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2002
332002
Лабораторний практикум зі спецкурсу «ЕОТ у навчально-виховному процесі з фізики»: посібник для студентів фізико-математичного факультету/СП Величко, ДВ Соменко, ОВ Слободяник …
СП Величко
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012
242012
Методика викладання безпеки життєдіяльності: навчальний посібник/Величко СП, Царенко І
СП Величко
Л, Царенко ОМ–К.: КНТ, 2008
242008
Розвиток системи навчального фізичного експерименту в сучасній середній школі
СП Величко
Редакційно-видавнича група Кіровоградського державного педагогічного …, 1998
241998
Нове навчальне обладнання для спектральних досліджень: посіб. для студ. фізмат. фак-тів пед. вищих навч. закладів.–2-е вид., перероб
СП Величко, ЕП Сірик
Кіровоград: ТОВ" Імекс-ЛТД 501, 2006
232006
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у середній загальноосвітній школі: посібник для вчителів
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем, 2015
212015
До проблеми вдосконалення навчального експерименту з фізики засобами новітніх інформаційних технологій
АН Петриця, СП Величко
КДПУ ім. В. Винниченка, 2008
152008
Педагогічні принципи та ергономічні вимоги до шкільного фізичного експерименту
СП Величко, ВП Вовкотруб
Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007
152007
Графічний метод дослідження природних явищ у навчанні фізики: Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів освіти-Кіровоград: РВЦ КДПУ ім
СП Величко, ІВ Сальник
В. Винниченка, 2002
152002
Педагогічні основи формування у майбутніх учителів умінь застосовувати ТЗН у навчально-виховному процесі
ОМ Царенко
Вид-во Кіровоградського державного педагогічного університету імені …, 2000
152000
Сучасні технології у фізичному експериментуванні з оптики: Навчальний посібник для вчителів
СП Величко, ОС Кузьменко
Кіровоград: ПП „Центр оперативної поліграфії „Авангард, 2009
142009
Лабораторний практикум з безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник
СП Величко, ІЛ Царенко
К.: ВД Професіонал, 2008
142008
Вивчення фізичних властивостей рідких кристалів у загальноосвітній та вищій педагогічній школі. Навч. посібник.–Кіровоград: ПП Центр оперативної поліграфії „Авангард”, 2008 …
СП Величко, ВВ Неліпович
Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард, 2008
142008
Соціально-педагогічні чинники формування творчої педагогічної діяльності вчителя
СП Величко
Педагогіка і психологія.–Вип 3, 159-164, 1996
141996
Самостійна робота студентів як важливий чинник підготовки високопрофесійного фахівця з вищою освітою
СП Величко, ОВ Слободяник
Вип 2, 34-42, 2009
132009
Підготовка сучасного вчителя до ефективного викладання фізики
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2003
122003
Сучасні технології навчання природничих дисциплін у системі підготовки фахівців з вищою освітою
СП Величко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
112005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20