Подписаться
Вадим Мужичок
Вадим Мужичок
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ
ВО Мужичок, ПА Слобожанінов
Молодий вчений, 257-261, 2017
102017
Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919–1939 рр.)
ВО Мужичок
ВО Мужичок.-Тернопіль, 2011.-20 с, 0
10
Мотивационные приоритеты рекреационно-оздоровительной деятельности людей разного возраста/Гакман А
А Гакман, ЮЮ Мосейчук, АМ Медведь, ВО Мужичок
Мосейчук Ю., Медведь А., Мужичок В.–«Sport. Olimpism. Sănătate»: Congres …, 2017
62017
Формування знань у галузі фізичної культури як основного компонента загальнолюдської культури студентів ВНЗ
В Мужичок
Physical education, sport and health culture in modern society 1, 89-92, 2008
52008
Використання рухливих ігор у формуванні здоров’язбережувальної компетенції молодших школярів загальноосвітньої школі
ВО Мужичок, АВ Мосейчук
Молодий вчений 55 (3.3), 105, 2018
22018
Діяльність фізкультурно-спортивних організацій на західноукраїнських землях (1919-1939 рр.)
В Мужичок
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
22008
Використання засобів футболу в рекреаційній діяльності підлітків
ЮЮ Мосейчук, ОМ Ярмак, ВО Мужичок
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2020
12020
Підготовка вчителів Західної України до фізкультурно-спортивної роботи з учнівською молоддю (1920-1930 рр.)
МВО Завгородня Т.К.
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 252-258, 2012
12012
Інструментарій фейкової системи у повномасштабній війні московії проти України
В Мужичок, М Чаплак
Збірник тез Ⅲ Міжнародної наукової конференції „Воєнні конфлікти та …, 2023
2023
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
М Ячнюк, В Мужичок, С Городинський, А Чорненький
Інноваційна педагогіка: науковий журнал Причорноморського науково-дослідного …, 2022
2022
Зміст і форми дуальної освіти у професійній підготовці студентської молоді в закладах вищої освіти України
ТВ Палагнюк, ЯП Галан, ІГ Васкан
Видавничий дім «Гельветика», 2020
2020
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЮЮ Мосейчук, ЮО Ушенко, ЯБ Зорій, ЮІ Палічук, ВО Мужичок
Актуальные научные исследования в современном мире, 138-144, 2019
2019
ПОДОЛАННЯ СЦЕНІЧНОГО СТРЕСУ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ
ЯВ Чаплак, МВ Чаплак, ВО Мужичок
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір і …, 2017
2017
ВПЛИВ МОВНОГО ПИТАННЯ НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ
В Туряниці, В Химинця, ЛВ Ілійчук, МІ Кляп, МІ Кухти, ЛВ Маляр, ...
ББК 74.58+ 88.8 П 24 Редакційна колегія, 36, 2015
2015
Професійні компетенції педагогів як наукова проблема
МВ Олександрович
Материали за VІІІ международна научна практична конфереция "Achievement of …, 2012
2012
Психологічна готовність школярів до навчання у вищому закладі освіти
МВ О.
Materiały VIII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji …, 2012
2012
Інноваційні технології поведінки спортсмена
М Вадим
Чернівецький національний університет, 2012
2012
Особливості становлення творчого стилю професійної діяльності у майбутніх педагогів
М Вадим
IIIV Mezinárodní vědecko-praktická konference "Věda a vznik - 2011/2012" 18 …, 2011
2011
Морально-етичні якості особистості
ТІ Мужичок Вадим
Материали за VІІ международна научна практична конференция "Ключови въпроси …, 2011
2011
Творче використання досвіду організації водних видів спорту з учнівською молоддю Західної України міжвоєнного періоду в сучасних закладах освіти України
ВО Мужичок
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20