Вадим Мужичок
Вадим Мужичок
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічні засади організації фізкультурно-спортивної роботи в загальноосвітніх школах Західної України (1919–1939 рр.)
ВО Мужичок
ВО Мужичок.-Тернопіль, 2011.-20 с, 0
7
Формування знань у галузі фізичної культури як основного компонента загальнолюдської культури студентів ВНЗ
В Мужичок
Physical education, sports and health culture in modern society 1, 89-92, 2008
52008
Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ
ВО Мужичок, ПА Слобожанінов
Молодий вчений, 257-261, 2017
32017
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЮЮ Мосейчук, ЮО Ушенко, ЯБ Зорій, ЮІ Палічук, ВО Мужичок
Актуальные научные исследования в современном мире, 138-144, 2019
2019
Професійні компетенції педагогів як наукова проблема
МВ Олександрович
Материали за VІІІ международна научна практична конфереция "Achievement of …, 2012
2012
Психологічна готовність школярів до навчання у вищому закладі освіти
МВ О.
Materiały VIII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji …, 2012
2012
Інноваційні технології поведінки спортсмена
М Вадим
Чернівецький національний університет, 2012
2012
Підготовка вчителів Західної України до фізкультурно-спортивної роботи з учнівською молоддю (1920-1930 рр.)
МВО Завгородня Т.К.
Педагогічний альманах: Збірник наукових праць, 252-258, 2012
2012
Особливості становлення творчого стилю професійної діяльності у майбутніх педагогів
М Вадим
IIIV Mezinárodní vědecko-praktická konference "Věda a vznik - 2011/2012" 18 …, 2011
2011
Морально-етичні якості особистості
ТІ Мужичок Вадим
Материали за VІІ международна научна практична конференция "Ключови въпроси …, 2011
2011
Творче використання досвіду організації водних видів спорту з учнівською молоддю Західної України міжвоєнного періоду в сучасних закладах освіти України
ВО Мужичок
Видавництво УжНУ «Говерла», 2011
2011
Organization of physical education and sport activities in the schooling of the western bukovina
В Мужичок
Материали за VІ международна научна практична конференция "Основни проблеми …, 2010
2010
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РОБОТИ У ШКІЛЬНИЦТВІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 1919-1939 рр
В Мужичок
Педагогіка та психологія, 92, 2009
2009
Формирование знаний в области физической культуры как основного компонента общечеловеческой культуры студентов вузов
В Мужичок
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 89-91, 2008
2008
Розвиток спорту на Буковині (ХІХ-ХХ ст.) як передумова фізичного виховання молоді
М Вадим
Вісник Прикарпатського університету, 36-40, 2008
2008
Виховання ігрової дисципліни юних футболістів
В Мужичок
2003
Активний руховий відпочинок як основа отримання прибутку і міжнародних контактів у рекреаційній сфері
ВО Мужичок, БФ Ведмеденко, ВО Марчук
ЛДІФК, 2002
2002
ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ДИСЦИПЛІНОВАНОСТІ ШКОЛЯРІВ
В Мужичок, Б Ведмеденко
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18