Мішустіна Тетяна Сергіївна
Мішустіна Тетяна Сергіївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Нематеріальні активи підприємства та місце торгівельної марки
Мішустіна
Академічний огляд, 2003
52003
Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу
Мішустіна
Академічний огляд, 2014
42014
Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
Мішустіна
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 266–273, 2011
42011
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Мішустіна
Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка", 2014
32014
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Ч Мішустіна
Ефективна економіка, 2014
32014
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
Мішустіна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
32013
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
32013
Конкурентоспроможність торговельних марок машинобудівних підприємств України
Мішустіна
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 57–63, 2012
32012
Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
ТС Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 113-123, 2010
32010
Розвиток інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації за рахунок інновацій
Мішустіна
Бюлетень міжнародного економічного Нобелівського форуму 2 (1 (3)), 220-228, 2010
32010
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллективная монография
ТС Мишустина
Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с., 2016
2*2016
Економічний механізм маркетингу: зб. завдань для практ. занять та самост. роботи
Мішустіна
22012
Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства
ТС Мішустіна, ІБ Пробко
Європейський вектор економічного розвитку, 60–69-60–69, 2017
12017
Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 110-119, 2014
12014
Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства
Т Мішустіна
Академічний огляд, С. 98–108., 2013
1*2013
Застосування маркетингової воронки продажів для збільшення споживачів, лояльних бренду промислового підприємства
Мішустіна
Науковий вісник Ужгородського університету 1 (Вип. 35), 160–167, 2012
12012
Основні напрями вдосконалення маркетингового комплексу фітнес-клубу «ReGym»
БЛ Міхно, ТС Мішустіна
News of Science and Education, 2021
2021
Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії
ВМ Шевченко, ТС Мішустіна, АА Бондаренко
Академічний огляд, 69-80, 2019
2019
Аналіз ринку діяльності підприємства та розвиток на нових ринках.
ТС Мішустіна, НА Ларіна
Уральский научный вестник 1 (5), 011-013, 2018
2018
Мішустіна ТС
ТС Мішустіна
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20