Мішустіна Тетяна Сергіївна
Мішустіна Тетяна Сергіївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Нематеріальні активи підприємства та місце торгівельної марки
Мішустіна
Академічний огляд, 2003
52003
Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
Мішустіна
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 266–273, 2011
42011
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Мішустіна
Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка", 2014
32014
Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу
Мішустіна
Академічний огляд, 2014
32014
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Ч Мішустіна
Ефективна економіка, 2014
32014
Розвиток інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації за рахунок інновацій
Мішустіна
Бюлетень міжнародного економічного Нобелівського форуму 2 (1 (3)), 220-228, 2010
32010
Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
ТС Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 113, 2010
22010
Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні
ТС Мішустіна, ТІ Гончар
Академічний огляд, 133-143, 2015
12015
Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 110-119, 2014
12014
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
Мішустіна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
12013
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
12013
Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства
Т Мішустіна
Академічний огляд, С. 98–108., 2013
1*2013
Конкурентоспроможність торговельних марок машинобудівних підприємств України
Мішустіна
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 57–63, 2012
12012
Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії
ВМ Шевченко, ТС Мішустіна, АА Бондаренко
Академічний огляд, 69-80, 2019
2019
Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства
ТС Мішустіна, ІБ Пробко
Європейський вектор економічного розвитку, 60–69-60–69, 2017
2017
Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності вищої освіти
ВМ Шевченко, ІВ Тараненко, СС Яременко, ТС Мішустіна, ...
Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-і …, 2017
2017
Розклад занять ІV курсу
ІВ Тараненко, ЕМ Лимонова, КО Воробйова, СВ Дубінський, ...
Маркетинг 9, 10.20, 2016
2016
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллективная монография
ТС Мишустина
Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с., 2016
2016
Маркетингова концепція підтримки конкурентоспро-можності торговельної марки машинобудівного підприємства
ТС Мішустіна
Ефективна економіка, 2016
2016
Особливості маркетингової стратегії просування сервісу стартапу на ринок
ТС Мішустіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20