Мішустіна Тетяна Сергіївна
Мішустіна Тетяна Сергіївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Подтвержден адрес электронной почты в домене duan.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
Мішустіна
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 266–273, 2011
42011
Нематеріальні активи підприємства та місце торгівельної марки
Мішустіна
Академічний огляд, 2003
42003
Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу
Мішустіна
Академічний огляд, 2014
32014
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
Мішустіна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
32013
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
32013
Конкурентоспроможність торговельних марок машинобудівних підприємств України
Мішустіна
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 57–63, 2012
32012
Розвиток інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації за рахунок інновацій
Мішустіна
Бюлетень міжнародного економічного Нобелівського форуму 2 (1 (3)), 220-228, 2010
22010
Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні
ТС Мішустіна, ТІ Гончар
Академічний огляд, 133-143, 2015
12015
Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 110-119, 2014
12014
Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства
Т Мішустіна
Академічний огляд, С. 98–108., 2013
1*2013
Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства
ТС Мішустіна, ІБ Пробко
Європейський вектор економічного розвитку, 60–69-60–69, 2017
2017
Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності вищої освіти
ВМ Шевченко, ІВ Тараненко, СС Яременко, ТС Мішустіна, ...
Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-і …, 2017
2017
Розклад занять ІV курсу
ІВ Тараненко, ЕМ Лимонова, КО Воробйова, СВ Дубінський, ...
Маркетинг 9, 10.20, 2016
2016
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллективная монография
ТС Мишустина
Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с., 2016
2016
Маркетингова концепція підтримки конкурентоспро-можності торговельної марки машинобудівного підприємства
ТС Мішустіна
Ефективна економіка, 2016
2016
Особливості маркетингової стратегії просування сервісу стартапу на ринок
ТС Мішустіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
2015
Управління комунікаційною діяльністю розвитку підприємств
Мішустіна, Холод, Ткаченко
Теорія проектування великих самокерованих соціально-економічних систем 5, 2014
2014
Управління конкурентоспроможністю торгових марок українських машинобудівних підприємств
Мішустіна
Маркетингове управління конкурентоспроможністю, 2014
2014
Использование АВС-анализа для принятия маркетинговых решений
З Мішустіна
Маркетинг ХХІ століття: проблеми та стратегії розвитку, 2014
2014
Визначення ємності потенційного цільового ринку на підставі сегментування та аналізу споживачів дитячих товарів
Мішустіна
інноваційні напрямки розвитку маркетингу : теорія і практика, 80-83, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20