Мішустіна Тетяна Сергіївна
Мішустіна Тетяна Сергіївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Подтвержден адрес электронной почты в домене duan.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нематеріальні активи підприємства та місце торгівельної марки
Мішустіна
Академічний огляд, 2003
52003
Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
Мішустіна
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 266–273, 2011
42011
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Мішустіна
Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка", 2014
32014
Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу
Мішустіна
Академічний огляд, 2014
32014
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Ч Мішустіна
Ефективна економіка, 2014
32014
Розвиток інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації за рахунок інновацій
Мішустіна
Бюлетень міжнародного економічного Нобелівського форуму 2 (1 (3)), 220-228, 2010
32010
Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
ТС Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 113, 2010
22010
Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні
ТС Мішустіна, ТІ Гончар
Академічний огляд, 133-143, 2015
12015
Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 110-119, 2014
12014
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
Мішустіна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
12013
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
12013
Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства
Т Мішустіна
Академічний огляд, С. 98–108., 2013
1*2013
Конкурентоспроможність торговельних марок машинобудівних підприємств України
Мішустіна
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 57–63, 2012
12012
Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії
ВМ Шевченко, ТС Мішустіна, АА Бондаренко
Академічний огляд, 69-80, 2019
2019
Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства
ТС Мішустіна, ІБ Пробко
Європейський вектор економічного розвитку, 60–69-60–69, 2017
2017
Якість освітніх послуг як головна умова конкурентоспроможності вищої освіти
ВМ Шевченко, ІВ Тараненко, СС Яременко, ТС Мішустіна, ...
Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо-і …, 2017
2017
Розклад занять ІV курсу
ІВ Тараненко, ЕМ Лимонова, КО Воробйова, СВ Дубінський, ...
Маркетинг 9, 10.20, 2016
2016
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллективная монография
ТС Мишустина
Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с., 2016
2016
Маркетингова концепція підтримки конкурентоспро-можності торговельної марки машинобудівного підприємства
ТС Мішустіна
Ефективна економіка, 2016
2016
Особливості маркетингової стратегії просування сервісу стартапу на ринок
ТС Мішустіна
Глобальні та національні проблеми економіки, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20