Підписатись
Мішустіна Тетяна Сергіївна
Мішустіна Тетяна Сергіївна
Університет імені Альфреда Нобеля
Підтверджена електронна адреса в duan.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження споживчих переваг і лояльності споживачів для досягнення маркетингових цілей компанії
ВМ Шевченко, ТС Мішустіна, АА Бондаренко
Академічний огляд, 69-80, 2019
122019
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Мішустіна
Електронне фахове видання з економіки "Ефективна економіка", 2014
72014
Дослідження товарної політики підприємства харчової промисловості як основа її оптимізації
Ч Мішустіна
Ефективна економіка, 2014
72014
Маркетингове забезпечення попередньої стадії інноваційного процесу промислового підприємства
Т Мішустіна
Академічний огляд, С. 98–108., 2013
5*2013
Нематеріальні активи підприємства та місце торгівельної марки
Мішустіна
Академічний огляд, 2003
52003
Внутрішнє позиціонування торговельної марки за лояльністю персоналу
Мішустіна
Академічний огляд, 2014
42014
Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємств
Мішустіна
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 266–273, 2011
42011
Інтелектуальний капітал як фактор конкурентоспроможності машинобудівних підприємств
ТС Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 113-123, 2010
42010
Шляхи вдосконалення системи управління операційною діяльністю торговельного підприємства
ТС Мішустіна, ІБ Пробко
Європейський вектор економічного розвитку, 60–69-60–69, 2017
32017
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем: коллективная монография
ТС Мишустина
Днепропетровск: ДУАН; Монолит, 2016. – 400 с., 2016
3*2016
Маркетингова концепція підтримки конкурентоспро-можності торговельної марки машинобудівного підприємства
ТС Мішустіна
Ефективна економіка, 2016
32016
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04
Мішустіна
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID …, 2013
32013
Лояльність персоналу як основа управління корпоративною торговельною маркою промислового підприємства
ФА Мішустіна
Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, 2013
32013
Конкурентоспроможність торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013
32013
Економічний механізм маркетингу: зб. завдань для практ. занять та самост. роботи
Мішустіна
32012
Конкурентоспроможність торговельних марок машинобудівних підприємств України
Мішустіна
Вісник Національного технічного університету "ХПІ", 57–63, 2012
32012
Розвиток інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації за рахунок інновацій
Мішустіна
Бюлетень міжнародного економічного Нобелівського форуму 2 (1 (3)), 220-228, 2010
32010
Методика оцінки конкурентоспроможності торговельної марки машинобудівного підприємства
Мішустіна
Європейський вектор економічного розвитку, 110-119, 2014
22014
Застосування маркетингової воронки продажів для збільшення споживачів, лояльних бренду промислового підприємства
Мішустіна
Науковий вісник Ужгородського університету 1 (Вип. 35), 160–167, 2012
22012
Маркетинговий аналіз перспектив розвитку дитячих центрів в Україні
ТС Мішустіна, ТІ Гончар
Академічний огляд, 133-143, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20