Галушкина
Галушкина
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Verified email at odessa.ukrtel.net
TitleCited byYear
Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика)
ТП Галушкина
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 280 с., 2000
1762000
Економіка природокористування. Навчальний посібник
ТП Галушкіна
Харків: Бурун Книга, 480 с, 2009
83*2009
Зелена економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні
ВЄРВЄ Буркинський Б.В., .ГалушкінаТ.П
Одеса: НАН України, ІПРЕЕД,, 2011
732011
Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: Монографія
ГЛM Галушкіна Т.П.
Херсон: В-во ХДУ, 372 с, 2009
692009
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Лібра, 2004
522004
Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы
ТП Галушкина, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 108 с., 1998
341998
Екологічний менеджмент в Україні
Т Галушкіна
Економіка України, 78-83, 1999
301999
Экологическая политика и механизм ее реализации на региональном уровне
ГТ П, КВ И.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999
26*1999
Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина
ТГ Борис Буркинський
Економіст: ukrainian journal : наук. та громад.-політ. журн, С. 20–23, 2002
24*2002
Екологічна політика як складова державної регіональної політики
ЛМКЛМ Галушкіна, Т.П.
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницьк…, 2003
182003
Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні
ТП Галушкіна
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08. 01 Економіка природокористування і…, 2001
17*2001
Зелений вектор розвитку економіки
Т Галушкіна
Економіст, 4-7, 2011
162011
Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій(концептуальні засади та організаційний механізм)
ЛМГ Т.П. Галушкіна, Л.І.Новосельська
НАН України ІПРЕЕД. – Одеса: Вид. ТОВ ІНВАЦ, 2006
152006
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень
ТП Галушкіна, ВЄ Реутов, ЛМ Качаровська
ПП Фенікс, 2009
142009
Морская экономика: сегодня и завтра
РА Крыжановский, ЕН Громова, ТП Галушкина
Москва: " Наука", 1991
141991
Механизм формирования региональной модели экоменеджмента (на примере приморских рекреационных территорий Причерноморья)
ТП Галушкина
Галушкина ТП—Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1999
121999
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДО-РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
ЖАЙ Галушкіна, Т,П.
Серія " Економіка", c. 62-70, 2010
82010
Еколого-збалансовані пріоритету розвитку теорій: концептуальні засади та організаційний механізм:[монографія]
ТП Галушкіна
Одеса: Інститут проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України 372, 2009
82009
Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія
МІА Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г.
Харків: Бурун Книга, 2010
72010
Проблeми становлeння eкологічної сeртифікації в Україні
ТП Галушкіна
Вісник Сумського національного аграрного унівeрситeту. Eкономіка та…, 2005
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20