Галушкина
Галушкина
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Verified email at odessa.ukrtel.net
TitleCited byYear
Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика)
ТП Галушкина
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 280 с., 2000
1712000
Економіка природокористування. Навчальний посібник
ТП Галушкіна
Харків: Бурун Книга, 480 с, 2009
81*2009
Зелена економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні
ВЄРВЄ Буркинський Б.В., .ГалушкінаТ.П
Одеса: НАН України, ІПРЕЕД,, 2011
712011
Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: Монографія
ГЛM Галушкіна Т.П.
Херсон: В-во ХДУ, 372 с, 2009
672009
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Лібра, 2004
452004
Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы
ТП Галушкина, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 108 с., 1998
311998
Екологічний менеджмент в Україні
Т Галушкіна
Економіка України, 78-83, 1999
301999
Экологическая политика и механизм ее реализации на региональном уровне
ГТ П, КВ И.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999
25*1999
Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина
ТГ Борис Буркинський
Економіст: ukrainian journal : наук. та громад.-політ. журн, С. 20–23, 2002
23*2002
Екологічна політика як складова державної регіональної політики
ЛМКЛМ Галушкіна, Т.П.
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницьк…, 2003
182003
Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні
ТП Галушкіна
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08. 01 Економіка природокористування і…, 2001
17*2001
Зелений вектор розвитку економіки
Т Галушкіна
Економіст, 4-7, 2011
162011
Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій(концептуальні засади та організаційний механізм)
ЛМГ Т.П. Галушкіна, Л.І.Новосельська
НАН України ІПРЕЕД. – Одеса: Вид. ТОВ ІНВАЦ, 2006
152006
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень
ТП Галушкіна, ВЄ Реутов, ЛМ Качаровська
ПП Фенікс, 2009
142009
Механизм формирования региональной модели экоменеджмента (на примере приморских рекреационных территорий Причерноморья)
ТП Галушкина
Галушкина ТП—Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1999
121999
Морская экономика: сегодня и завтра
РА Крыжановский, ЕН Громова, ТП Галушкина
Москва: " Наука", 1991
121991
Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія
МІА Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г.
Харків: Бурун Книга, 2010
82010
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРИРОДО-РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
ЖАЙ Галушкіна, Т,П.
Серія " Економіка", c. 62-70, 2010
82010
Еколого-збалансовані пріоритету розвитку теорій: концептуальні засади та організаційний механізм:[монографія]
ТП Галушкіна
Одеса: Інститут проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України 372, 2009
82009
Проблeми становлeння eкологічної сeртифікації в Україні
ТП Галушкіна
Вісник Сумського національного аграрного унівeрситeту. Eкономіка та…, 2005
72005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20