Галушкина
Галушкина
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Verified email at odessa.ukrtel.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика)
ТП Галушкина
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 280 с., 2000
1972000
Економіка природокористування. Навчальний посібник
ТП Галушкіна
Харків: Бурун Книга, 480 с, 2009
104*2009
Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: Монографія
ГЛM Галушкіна Т.П.
Херсон: В-во ХДУ, 372 с, 2009
852009
«Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні
ВЄРВЄ Буркинський Б.В., .ГалушкінаТ.П
Одеса: НАН України, ІПРЕЕД,, 2011
832011
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
612004
Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы
ТП Галушкина, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 108 с., 1998
381998
Екологічний менеджмент в Україні
Т Галушкіна
Економіка України, 78-83, 1999
311999
Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина
ТГ Борис Буркинський
Економіст: ukrainian journal : наук. та громад.-політ. журн, С. 20–23, 2002
29*2002
Экологическая политика и механизм ее реализации на региональном уровне
ГТ П, КВ И.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999
29*1999
Еколого-збалансованi прiоритети розвитку територiй: концептуальнi засади та органiзацiйний механiзм: монографiя
ТП Галушкiна, ЛМ Грановська
252009
Екологічна політика як складова державної регіональної політики
ЛМКЛМ Галушкіна, Т.П.
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницьк …, 2003
212003
«Зелена» економiка крiзь призму трансформацiйних зрушень в Українi
БВ Буркинський, ТП Галушкiна, ВЕ Реутов
192011
Зелений вектор розвитку економіки
Т Галушкіна
Економіст, 4-7, 2011
192011
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень
ТП Галушкіна, ВЄ Реутов, ЛМ Качаровська
ПП «Фенікс», 2009
182009
Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні
ТП Галушкіна
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08. 01 «Економіка природокористування і …, 2001
18*2001
Стратегiчнi вектори регiональних трансформацiйних зрушень
ТП Галушкiна, ВЕ Реутов, ЛМ Качаровська
172009
Словник-довідник з екологічного менеджменту
СОІ Скрипчук П.М., Кожелупенко Л.Ф., ГалушкінаТ.П.
Рівне: НУВГП, 2009
17*2009
Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій(концептуальні засади та організаційний механізм)
ЛМГ Т.П. Галушкіна, Л.І.Новосельська
НАН України ІПРЕЕД. – Одеса: Вид. ТОВ «ІНВАЦ», 2006
152006
Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства
О Щербань
Економічний аналіз, 161-165, 2013
132013
Механизм формирования региональной модели экоменеджмента (на примере приморских рекреационных территорий Причерноморья)
ТП Галушкина
Галушкина ТП—Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1999
131999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20