Подписаться
Галушкина
Галушкина
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене odessa.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика)
ТП Галушкина
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 280 с., 2000
2272000
Економіка природокористування. Навчальний посібник
ТП Галушкіна
Харків: Бурун Книга, 480 с, 2009
127*2009
«Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні
ВЄРВЄ Буркинський Б.В., .ГалушкінаТ.П
Одеса: НАН України, ІПРЕЕД,, 2011
1182011
Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: Монографія
ГЛM Галушкіна Т.П.
Херсон: В-во ХДУ, 372 с, 2009
1022009
Екологічний менеджмент: навчальний посібник.
ТПГ В.Ф.Семенов, О.Л.Михайлюк
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
86*2004
Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы
ТП Галушкина, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 108 с., 1998
471998
Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина
ТГ Борис Буркинський
Економіст: ukrainian journal : наук. та громад.-політ. журн, С. 20–23, 2002
35*2002
Екологічний менеджмент в Україні
Т Галушкіна
Економіка України, 78-83, 1999
331999
Словник-довідник з екологічного менеджменту
СОІ Скрипчук П.М., Кожелупенко Л.Ф., ГалушкінаТ.П.
Рівне: НУВГП, 2009
32*2009
Экологическая политика и механизм ее реализации на региональном уровне
ГТ П, КВ И.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999
32*1999
Зелений вектор розвитку економіки
Т Галушкіна
Економіст, 4-7, 2011
302011
Еколого-збалансованi прiоритети розвитку територiй: концептуальнi засади та органiзацiйний механiзм: монографiя
ТП Галушкiна, ЛМ Грановська
262009
Національна політика «зеленого» зростання в Україні
ХНІ Галушкіна Т.П., Л.О. Мусіна Л.О.
Одеса: ІПРЕЕД НАН України. - Саки: ПП««Фенікс», 2012
222012
Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства
О Щербань
Економічний аналіз, 161-165, 2013
212013
Екологічна політика як складова державної регіональної політики
ЛМКЛМ Галушкіна, Т.П.
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницьк …, 2003
212003
«Зелена» економiка крiзь призму трансформацiйних зрушень в Українi
БВ Буркинський, ТП Галушкiна, ВЕ Реутов
202011
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень
ТП Галушкіна, ВЄ Реутов, ЛМ Качаровська
ПП «Фенікс», 2009
202009
Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій(концептуальні засади та організаційний механізм)
ЛМГ Т.П. Галушкіна, Л.І.Новосельська
НАН України ІПРЕЕД. – Одеса: Вид. ТОВ «ІНВАЦ», 2006
192006
Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні
ТП Галушкіна
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08. 01 «Економіка природокористування і …, 2001
19*2001
Морская экономика: сегодня и завтра
РА Крыжановский, ЕН Громова, ТП Галушкина
Москва: " Наука", 1991
181991
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20