Галушкина
Галушкина
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене odessa.ukrtel.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономические инструменты экологического менеджмента (теория и практика)
ТП Галушкина
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 280 с., 2000
1922000
Економіка природокористування. Навчальний посібник
ТП Галушкіна
Харків: Бурун Книга, 480 с, 2009
97*2009
«Зелена» економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні
ВЄРВЄ Буркинський Б.В., .ГалушкінаТ.П
Одеса: НАН України, ІПРЕЕД,, 2011
832011
Еколого-збалансовані пріоритети розвитку територій: концептуальні засади та організаційний механізм: Монографія
ГЛM Галушкіна Т.П.
Херсон: В-во ХДУ, 372 с, 2009
812009
Екологічний менеджмент
ВФ Семенов, ОЛ Михайлик, ТП Галушкіна
К.: Центр навч. літ-ри, 2004
542004
Экологический менеджмент в Украине: реалии и перспективы
ТП Галушкина, СК Харичков
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 108 с., 1998
361998
Екологічний менеджмент в Україні
Т Галушкіна
Економіка України, 78-83, 1999
321999
Глобалізація економіки та національна екологічна доктрина
ТГ Борис Буркинський
Економіст: ukrainian journal : наук. та громад.-політ. журн, С. 20–23, 2002
28*2002
Экологическая политика и механизм ее реализации на региональном уровне
ГТ П, КВ И.
Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999
27*1999
Екологічна політика як складова державної регіональної політики
ЛМКЛМ Галушкіна, Т.П.
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Хмельницьк …, 2003
202003
Концептуальні основи та організаційно-економічний механізм екологічного менеджменту в Україні
ТП Галушкіна
ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.08. 01 «Економіка природокористування і …, 2001
18*2001
Зелений вектор розвитку економіки
Т Галушкіна
Економіст, 4-7, 2011
162011
Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень
ТП Галушкіна, ВЄ Реутов, ЛМ Качаровська
ПП «Фенікс», 2009
162009
Словник-довідник з екологічного менеджменту
СОІ Скрипчук П.М., Кожелупенко Л.Ф., ГалушкінаТ.П.
Рівне: НУВГП, 2009
15*2009
Екологічний менеджмент та аудит рекреаційних територій(концептуальні засади та організаційний механізм)
ЛМГ Т.П. Галушкіна, Л.І.Новосельська
НАН України ІПРЕЕД. – Одеса: Вид. ТОВ «ІНВАЦ», 2006
152006
Морская экономика: сегодня и завтра
РА Крыжановский, ЕН Громова, ТП Галушкина
Москва: " Наука", 1991
131991
Методичний підхід до розробки фінансової стратегії підприємства
О Щербань
Економічний аналіз, 161-165, 2013
122013
Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління: монографія
МІА Галушкіна Т.П., Гордійчук Є.Г.
Харків: Бурун Книга, 2010
112010
Механизм формирования региональной модели экоменеджмента (на примере приморских рекреационных территорий Причерноморья)
ТП Галушкина
Галушкина ТП—Одесса: ИПРЭЭИ НАНУ, 1999
111999
Національна політика «зеленого» зростання в Україні
ХНІ Галушкіна Т.П., Л.О. Мусіна Л.О.
Одеса: ІПРЕЕД НАН України. - Саки: ПП««Фенікс», 2012
102012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20