Клапків Юрій Михайлович, Klapkiv Jurij
Клапків Юрій Михайлович, Klapkiv Jurij
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Витоки національного страхового ринку України: [монограф.]
МС Клапків, ЮМ Клапків
Тернопіль: Карт-бланш, 2003
412003
Банкострахування: нові виклики та можливості/Ю. Клапків, В. Тринчук//Український науково-практичний журнал “Страхова справа”.–2008.–№ 3.–С. 55–59.
Ю Клапкив, В Тринчук
Український науково-практичний журнал “Страхова справа”, 55-59, 2008
20*2008
Банкострахування: нові виклики та можливості
Ю Клапків, В Тринчук
Страхова справа, 55-59, 2008
17*2008
Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні
ЮМ Клапків
Світ фінансів, 177-182, 2017
122017
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури
ЮМ Клапків
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2011
122011
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит
ЮМ Клапків
ТНЕУ, 2011
122011
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури
ЮМ Клапків
Галицький економічний вісник, 97-104, 2009
122009
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектоніки у розрізі страхування автотранспорту в Україні
ЮМ Клапків
Галицький економічний вісник, 97-104, 2009
122009
Формування інтегрованого нагляду за міжсекторовою діяльністю фінансових інституцій
ЮМ Клапків
Інноваційна економіка, 148-151, 2010
9*2010
Referrals institutional development of life insurance market in Ukraine
Y Klapkiv
Svit finansiv, 206-214, 2016
62016
Исследование системы государственной финансовой поддержки специфических страховых продуктов
ЮМ Клапкив
Синергия, 2016
62016
A Strategy of institutional development in the market of insurance
Y Klapkiv
Scientific bulletin of Polissia, 2016
62016
Фінансовий механізм консолідації банківсько-страхового бізнесу України
Ю Клапків
Наука й економіка 1 (4(16)), 57-64, 2009
62009
Дефініція та особливості класифікації катастрофічних ризиків у теорії страхування
ЮМ Клапків
Klapkiv Y.(2013) Definitsiia ta osoblyvosti klasyfikatsii katastrofichnykh …, 2013
52013
Vytoky natsionalnoho strakhovoho rynku Ukrainy [The origins of the national insurance market of Ukraine]
M Klapkiv, Y Klapkiv
Ternopil: Carte-Blanche, 275, 2003
52003
Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładow ubezpieczeń
R Dankiewicz, Y Klapkiv, L Niemczyk
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość 4 (2), 71-84, 2016
42016
Podstawy teoretyczne rachunkowości kapitału intelektualnego dla zakładów ubezpieczeń
R Dankiewicz, J Klapkiv, L Niemczyk
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 71-84, 2016
42016
Спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні
ЮМ Клапків
Світ фінансів, 206-215, 2016
42016
Determinants of real investment insurance
YM Klapkiv
Naukovyj visnyk Bukovyns' koho derzhavnoho finansovo ekonomichnoho …, 2014
4*2014
Rynek ubezpieczeń na Ukrainie, główne problemy i czynniki determinujące jego rozwój
L Klapkiv, J Klapkiv
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2, 2017
3*2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20