Клапків Юрій Михайлович, Klapkiv Jurij
Клапків Юрій Михайлович, Klapkiv Jurij
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Витоки національного страхового ринку України: [монограф.]
МС Клапків, ЮМ Клапків
Тернопіль: Карт-бланш, 2003
442003
Банкострахування: нові виклики та можливості/Ю. Клапків, В. Тринчук//Український науково-практичний журнал “Страхова справа”.–2008.–№ 3.–С. 55–59.
Ю Клапкив, В Тринчук
Український науково-практичний журнал “Страхова справа”, 55-59, 2008
22*2008
Банкострахування: нові виклики та можливості
Ю Клапків, В Тринчук
Страхова справа, 55-59, 2008
19*2008
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури
ЮМ Клапків
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 2011
142011
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит
ЮМ Клапків
ТНЕУ, 2011
142011
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектури
ЮМ Клапків
Галицький економічний вісник, 97-104, 2009
142009
Формування консолідованої банківсько-страхової бізнес-архітектоніки у розрізі страхування автотранспорту в Україні
ЮМ Клапків
Галицький економічний вісник, 97-104, 2009
142009
Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні
ЮМ Клапків
Світ фінансів, 177-182, 2017
132017
Формування інтегрованого нагляду за міжсекторовою діяльністю фінансових інституцій
ЮМ Клапків
Інноваційна економіка, 148-151, 2010
11*2010
Исследование системы государственной финансовой поддержки специфических страховых продуктов
ЮМ Клапкив
Синергия, 2016
82016
Modern Challenges Of Agrarian Business In Ukraine On The Way To Europe
P Putsenteilo, Y Klapkiv, Y Kostetskyi
International Scientific Conference ‘Economic Sciences for Agribusiness and …, 2018
72018
Technological innovations in the insurance industry
L Klapkiv, J Klapkiv
Rzecznik Finansowy, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej, 2017
72017
Strategy institutional development of the insurance market
YM Klapkiv
Науковий вісник Полісся, 132-136, 2016
72016
Vytoky natsionalnoho strakhovoho rynku Ukrainy [The origins of the national insurance market of Ukraine]
M Klapkiv, Y Klapkiv
Ternopil: Carte-Blanche, 275, 2003
72003
Фінансовий механізм консолідації банківсько-страхового бізнесу України
Ю Клапків
Наука й економіка 1 (4(16)), 57-64, 2009
62009
Ринок страхових послуг: концептуальні засади, технічні інновації та перспективи розвитку
ЮМ Клапків
ТНЕУ, Економічна думка, 2020
52020
Regulations for returning labour migrants to Ukraine: international background and national limitations
O Dluhopolskyi, T Zatonatska, I Lvova, Y Klapkiv
Comparative Economic Research 22 (3), 45-64, 2019
52019
Does educational quality drive ecological performance? Case of high and low developed countries
V Koziuk, OV Dluhopolskyi, Y Hayda, Y Klapkiv
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue), 22-32, 2019
52019
Дефініція та особливості класифікації катастрофічних ризиків у теорії страхування
Ю Клапків
Фінансовий простір, 145-149, 2013
52013
Stringency of environmental regulations vs. global competitiveness: Empirical analysis
V Koziuk, Y Hayda, O Dluhopolskyi, Y Klapkiv
Economics & Sociology 12 (4), 278-333, 2019
42019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20