Подписаться
Ільченко Олексій Георгійович
Ільченко Олексій Георгійович
Старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологія: підруч.[для 7 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ВР Ільченко
ВР Ільченко, ЛМ Рибалко, ТО Півень 2, 2007
192007
Методичні рекомендації організації кабінету довкілля
ОГ Ільченко
Полтава: Наук.-метод. центр інтеграції змісту освіти АПН України, 2000
182000
Формування системи технологізованих знань учнів початкової школи (у процесі вивчення інтегрованих природознавчих курсів)
ОГ Ільченко
дис.… канд. пед. наук, 2000
92000
Кабінет цілісного світогляду в старшій школі
ОГ Ільченко
Технології інтеграції змісту освіти, 137-140, 2019
52019
Методика вивчення курсу «Природознавство»(«Довкілля») у 5-6 класах: навчально-методичний посібник
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ОГ Ільченко, ЛМ Рибалко, ВС Коваленко, ...
К.: Педагогічна думка, 2008
52008
Методика викладання курсу “Природознавство. Довкілля” в 5–6 класах: Посіб. для вчителів
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ОГ Ільченко
Полтава: Довкілля-К 144, 2005
52005
Я і Україна. Довкілля. Підручник для 3 класу
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ОГ Ільченко, ТВ Водолазська
Полтава: Довкілля-К, 2003
52003
Умови дослідницької діяльності учнів у навчальному середовищі
ВР Ільченко
Постметодика, 31-33, 2010
42010
Я і Україна
В Ільченко, КЖ Гуз, ОГ Ільченко
Довкілля: підручник для 3, 2001
42001
Цінності освітньої моделі Довкілля у світлі педагогіки Макаренка АС
В Ільченко, К Гуз
Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки, 12-12, 2014
32014
Методика навчання природознавства в старшій школі: методичний посібник
КЖ Гуз, ОС Гринюк, ВР Ільченко, ОГ Ільченко, АХ Ляшенко, ...
ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018
22018
Кабінет природознавства як умова забезпечення засобами навчання природничих дисциплін
ОГ Ільченко
Імідж сучасного педагога, 93, 2009
22009
Я і Україна. Довкілля: Підруч. для 4 кл
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ТВ Водолазська, ОГ Ільченко
Полтава: Довкілля-К, 2004
22004
Підручники для 5–6 класів в аспекті формування природничо-наукової картини світу, образу світу учнів
В Ільченко, О Ільченко, О Гринюк
Проблеми сучасного підручника, 99-109, 2021
12021
Концепція системи підручників в аспекті реалізації трансдисциплінарного підходу в навчальному процесі
В Ільченко, К Гуз, О Ільченко, І Олійник
Проблеми сучасного підручника, 65-75, 2020
12020
Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ОГ Ільченко, ВС Коваленко, ЛМ Рибалко, ...
Видавничий дім" Сам", 2017
12017
Науково-орієнтоване навчальне середовище учнів загальноосвітньої школи
ОГ Ільченко
Педагогічні засади ефективного навчання у загальноосвітній школі, 114, 2016
12016
Підручники природничого циклу як складова дослідницького навчального середовища
ОГ Ільченко
Проблеми сучасного підручника, 214-221, 2014
12014
ПРЕДМЕТ «ДОВКІЛЛЯ» НЕОБХІДНИЙ ДІТЯМ І СУСПІЛЬСТВУ
ОГ Ільченко, ОВ Голота, АГ Ігнатова
The 4 th International scientific and practical conference―Modern research …, 2022
2022
СІ ЦЗІНЬПІН: ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ
О Ільченко
Збірник матеріалів XХV наукової конференції здобувачів вищої освіти …, 2022
2022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20