Підписатись
Lyudmyla Symochko (Lyudmila Symochko; Людмила Симочко)
Lyudmyla Symochko (Lyudmila Symochko; Людмила Симочко)
Uzhhorod National University
Підтверджена електронна адреса в uzhnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічна активність ґрунту природних та антропогенних екосистем в умовах низинної частини Закарпаття
ЛЮ Симочко
Видавництво УжНУ «Говерла», 2008
182008
Мікробіологічний моніторинг грунту природних та трансформованих екосистем Закарпаття України
ВП Патика, ЛЮ Симочко
НАНУ Інститут мікробіології і вірусології ім. ДК Заболотного, 2013
142013
Soil Microbial Activity and Functional Diversity in Primeval Beech Forests
L Symochko, V Patyka, V Symochko, A Kalinichenko
DAVID PUBLISHING, 2015
132015
Iu.(2013) Mikrobiolohichnyi monitorynh gruntu pryrodnykh ta transformovanykh ekosystem Zakarpattia Ukrainy [Microbiological monitoring of the soil of natural and transformed …
VP Patyka, L Symochko
Microbiological journal, 21-31, 0
12
Спрямованість мікробіологічних процесів у грунті агробіогеоценозів при застосуванні різних агрозаходів
ЛЮ Симочко, ВВ Симочко, ІЙ Бігарій
Видавництво УжНУ" Говерла", 2010
112010
SOIL MICROBIOME: DIVERSITY, ACTIVITY, FUNCTIONAL AND STRUCTURAL SUCCESSIONS
L Symochko
International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES) 102, P. 277 …, 2020
102020
Microbial Monitoring of Soil as Additional Tools for Conservation Biology
L Symochko, EAF Hosam, B Hamuda
Obuda University, 2015
92015
Soil microbiological monitoring of natural and transformed ecosystems in the Trans-Carpathian region of Ukraine
VP Patyka, S LIu
Mikrobiolohichnyi Zhurnal (Kiev, Ukraine: 1993) 75 (2), 21-31, 2013
92013
Biolohichna aktyvnist gruntu prirodnykh ta antropohennykh ekosystem v umovakh nyzynnoyi chastyny Zakarpattya
LY Symochko
Naukovyy Visnyk Uzhhorodskoho Universytetu 22, 152-154, 2008
92008
Influence of electromagnetic field on the functioning of microbial soil cenosis
L Symochko, V Roshko
Book of abstracts the young scientists and students international scientific …, 2007
92007
Сarbon pool and biological activities of soils in different ecosystems
VS O. Demyanyuk, L. Symochko, Hosam E.A.F. Bayoumi Hamuda
International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES) 9 (1), 189-200, 2019
8*2019
MICROBIOLOGICAL CONTROL OF SOIL-BORNE ANTIBIOTIC RESISTANCE HUMAN PATHOGENS IN AGROECOSYSTEMS
L Symochko, T Meleshko, V Symochko, N Boyko
International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES) 8 (3), 591-598, 2018
82018
Сучасні методичні підходи до оцінювання екологічного стану ґрунту за активністю мікробіоценозу
ОС Дем'янюк, ЛЮ Симочко, ОВ Тертична
Питання біоіндикації та екології, 127-142, 2017
82017
Soil Microbiome of Primeval Forest Ecosystems in Transkarpathia
LY Symochko, AV Kalinichenko
Мікробіологічний журнал, 3-14, 2018
72018
Екологія мікробного ценозу ґрунту при вирощуванні озимої пшениці на чорноземі глибокому
ЛЮ Симочко, ОС Дем’янюк
Агроекологічний журнал, 27-31, 2003
72003
Suchasni metodychni pidkhody do otsiniuvannia ekolohichnoho stanu gruntu za aktyvnistiu mikrobiotsenozu [Modern methodological approaches to evaluation of the ecological …
ОS Demyanyuk, LY Symochko, OV Tertychna
Problems of Bioindications and Ecology 22 (1), 55-68, 2017
62017
Роль Capsicum annum L. у формуванні мікробної спільноти дерново-підзолистих ґрунтів Закарпаття
ЛЮ Симочко, СМ Кормош, ВП Патика
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія …, 2011
62011
Lead mobility in the soil of different agroecosystems
V Bondar, N Makarenko, L Symochko
Int. J. Ecosyst. Ecol. Sci 9, 709-716, 2019
52019
Direction of microbiological processes in soil of agrobiogeocenoses at use different agrotechnologies
L Symochko, VV Symochko, IY Biharii
Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, 47-51, 2010
52010
Комплексне вивчення екологічного стану залізничних примагістральних екосистем Закарпаття
ВІ Ніколайчук, МВ Кривцова, ЛЮ Симочко, ВВ Симочко, АВ Колесник, ...
Ґрунтознавство, 13-21, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20