Нікітін Андрій Валерійович
Нікітін Андрій Валерійович
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ФФ, кафедра банківської справи
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Банківські операції
АМ Мороз, МІ Савлук, МФ Пуховкіна, МД Олексієнко, ТП Остапишин, ...
К.: КНЕУ, 2000
1602000
Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України.
АВ Нікітін, ТГ Іванова, ІГ Брітченко, ОМ Момот
К.: КНЕУ, 2010. – 475 с., 2010
78*2010
Маркетинг у банку. Навчальний посібник. З грифом Міністерства освіти і науки України. За ред. А.В. Нікітіна.
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
навч. посіб./АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко, 432, 2006
71*2006
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
702008
Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
АВ Нікітін
К.: КНЕУ, 2001
64*2001
Стратегічна реорганізація банківської системи України
ІВ Краснова, АВ Нікітін
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2013
162013
Маркетинг у банку: Конспект лекцій
ВМ Кочетков, АВ Нікітін
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002
152002
Ситуаційне моделювання банківської діяльності. Навчальний посібник З грифом Міністерства освіти і науки України. Вид. 2-ге, перероб. і доп.
АВ Нікітін
К.: КНЕУ 2006, 2006
10*2006
Ситуаційне моделювання банківської діяльності. Навчальний посібник. З грифом Міністерства освіти і науки України.
АВ Нікітін
К.: КНЕУ, 2003. – 153 с., 2003
10*2003
Інвестиційні вкладення банків та підвищення їх ефективності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01
АВ Нікітін
КНЕУ, 2003
62003
Інвестиційні вкладення банків та підвищення їх ефективності
АВ Нікітін
КНЕУ автореферат дис канд. екон. наук: спец. 08.04. 01/АВ Нікітін.–Київ …, 2003
62003
Перспективи використання інструментів фінансового інжинірингу на банківському ринку України
АВ Нікітін
Фінанси, облік і аудит, 111-119, 2012
42012
Гроші та кредит./за заг. ред. МІ Мируна / Савлук М.І. та ін, всього 18 осіб
МІ Савлук, МІ Мирун, АВ Ніктін, МФ Пуховкіна, ІМ Лазепко, ...
К.: Вид-во КНЕУ, 124, 2002
4*2002
Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки
ВВ Корнєєв, ВВ Корнеев, АВ Нікітін, АВ Никитин
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
32016
Ліквідність та платоспроможність як чинники конкурентоспроможності банку
AB Нікітін, ЮB Татьяніна
Financial and credit activity: problems of theory and practice 1 (8), 2010
32010
Місце банків України в інфраструктурі ринку фінансових послуг
НА В.
2*2010
Блистеринг W-, Ta-и W-Ta-покрытий при воздействии потоками частиц низкоэнергетичной водородной плазмы
ГД Толстолуцкая, АС Куприн, ВН Воеводин, АВ Никитин, ...
Вопросы атомной науки и техники. Серия «Физика радиационных повреждений и …, 2017
12017
Банківська система України: інституційні зміни та інновації
ЛО Примостка, ЛА Примостка, МІ Диба, МИ Дыба, ІВ Краснова, ...
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015
12015
Інноваційна складова як чинник підвищення ефективності лекцій.
АВ Нікітін
Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку …, 2011
12011
Розвиток банківських послуг та інновацій в цифровій економіці
ЛО Примостка, ІБ Охрименко, АВ Нікітін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20