Нікітін Андрій Валерійович
Нікітін Андрій Валерійович
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, ФФ, кафедра банківської справи
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Банківські операції
АМ Мороз, МІ Савлук, МФ Пуховкіна, МД Олексієнко, ТП Остапишин, ...
К.: КНЕУ, 2000
171*2000
Маркетинг у банку. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. З грифом Міністерства освіти і науки України.
АВ Нікітін, ТГ Іванова, ІГ Брітченко, ОМ Момот
К.: КНЕУ, 2010. – 475 с., 2010
81*2010
Банківські ризики: теорія та практика управління: монографія
ЛО Примостка, ПМ Чуб, ОО Чуб, ГТ Карчева, ВО Чемерис, МІ Диба, ...
К.: КНЕУ, 2008
752008
Маркетинг у банку: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
АВ Нікітін
К.: КНЕУ, 2001
68*2001
Маркетинг у банку. Навчальний посібник. З грифом Міністерства освіти і науки України. За ред. А.В. Нікітіна.
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
навч. посіб./АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко, 432, 2006
44*2006
Маркетинг у банку
АВ Нікітін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
302001
Стратегічна реорганізація банківської системи України
ІВ Краснова, АВ Нікітін
Полтавський університет економіки і торгівлі, 2013
162013
Маркетинг у банку: Конспект лекцій
ВМ Кочетков, АВ Нікітін
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002
132002
Ситуаційне моделювання банківської діяльності. Навчальний посібник З грифом Міністерства освіти і науки України. Вид. 2-ге, перероб. і доп.
АВ Нікітін
К.: КНЕУ 2006, 2006
12*2006
Ситуаційне моделювання банківської діяльності. Навчальний посібник. З грифом Міністерства освіти і науки України.
АВ Нікітін
К.: КНЕУ, 2003. – 153 с., 2003
12*2003
Маркетинг у банку: Навч. посібник/За ред. АВ Нікітіна
АВ Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
К.: КНЕУ, 2006
82006
Перспективи використання інструментів фінансового інжинірингу на банківському ринку України
АВ Нікітін
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
62012
Інвестиційні вкладення банків та підвищення їх ефективності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.06.01
АВ Нікітін
КНЕУ, 2003
62003
Інвестиційні вкладення банків та підвищення їх ефективності
АВ Нікітін
КНЕУ автореферат дис канд. екон. наук: спец. 08.04. 01/АВ Нікітін.–Київ …, 2003
62003
Маркетинг у банку: Навч.-метод. посібник
АВ Нікітін
К.:«Знання, 2001
62001
Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки
ВВ Корнєєв, ВВ Корнеев, АВ Нікітін, АВ Никитин
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
42016
Ліквідність та платоспроможність як чинники конкурентоспроможності банку
АВ Нікітін, ЮВ Татьяніна
Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) на базі …, 2010
42010
Гроші та кредит./за заг. ред. МІ Мируна / Савлук М.І. та ін, всього 18 осіб
МІ Савлук, МІ Мирун, АВ Ніктін, МФ Пуховкіна, ІМ Лазепко, ...
К.: Вид-во КНЕУ, 124, 2002
4*2002
Маркетинг у банку: навч. посіб./А. В Нікітін, ГП Бортніков, АВ Федорченко
АВ Нікітін
К.: КНЕУ, 2006
32006
Місце банків України в інфраструктурі ринку фінансових послуг
НА В.
2*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20