Тетяна Михайлівна Деркач Tetiana Derkach
Тетяна Михайлівна Деркач Tetiana Derkach
Kyiv National University of Technologies and Design
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін: Навч. метод. посіб
ТМ Деркач
Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 335, 2009
312009
Информационно-коммуникационные технологии в преподавании химии
ТМ Деркач, и др.
Эффективные методы использования информационно-коммуникационных технологий в …, 2013
18*2013
Інформатизація викладання хімії: від теорії до практики: монографія
ТМ Деркач
Д.: Вид-во ДНУ, 245, 2011
17*2011
Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій: монографія
ТМ Деркач
Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2013
10*2013
Використання інформаційних технологій при викладанні хімічних дисциплін у вищій школі
ТМ Деркач, АО Павлова
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Зб …, 2006
92006
Плазмохимическая пробоподготовка в атомно-абсорбционном определении серебра в технологических растворах
ФА Чмиленко, ТМ Деркач, АА Пивоваров, АН Куксенко
Журнал аналитической химии 52 (4), 352-355, 1997
8*1997
Electronic resources in teaching basic chemical disciplines at universities
TM Derkach
Наука і освіта, 99-109, 2016
72016
Plasmochemical decontamination of cyanide–containing wastewater
AA Pivovarov, FA Chmilenko, TM Derkach, AN Kuksenko, AN Maystruk
J. Water Chem. Techn 18 (4), 416-419, 1996
7*1996
Теоретичні та методичні основи підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей засобами інформаційних технологій: автореферат
ТМ Деркач
Інститут вищої освіти НАПН України, 2014
62014
Сприйняття електронних навчальних ресурсів студентами з різними стилями навчання
ТМ Деркач
Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки, молоді та …, 2012
6*2012
Вимірювання когнітивного навантаження для дослідження ефективності засобів інформаційних технологій
ТМ Деркач
Інформаційні технології і засоби навчання 22 (2), 2011
6*2011
Опыт решения проблемы информатизации химического образования
ТМ Деркач, ВФ Варгалюк, АП Колодяжный, ФА Чмиленко
Сборник трудов XII международной конференции-выставки «Информационные …, 2002
62002
Preferred Learning Styles of Students of Natural Field of Study
TM Derkach, TV Starova
Наука і освіта, 51-56, 2017
52017
Application of ICT-based Learning Resources for University Inorganic Chemistry Course Training
T Derkach
European Researcher 44 (3-2), 649-653, 2013
52013
Эффективность компьютерного моделирования при изучении газовых законов в курсе «Неорганическая химия»
ТМ Деркач
Образовательные технологии и общество 16 (2), 2013
52013
Comparative analysis of learning styles for students of different specialities
OG Yaroshenko, TM Derkach
Pedagogika i Psykhologia, 43-47, 2012
5*2012
Запобігання когнітивного перенавантаження студентів під час навчання із застосуванням електронних ресурсів
ТМ Деркач
Інформаційні технології і засоби навчання 29 (3), 2012
4*2012
Порівняльний аналіз якості виконання студентами алгоритмічних, концептуальних та графічних хімічних задач
ТМ Деркач
Наукові записки: Зб. наук. статей НПУ ім. М.П. Драгоманова 96, 70-81, 2011
42011
Аналіз результатів педагогічного експерименту по впровадженню шкали ECTS в деяких ВНЗ
ВФ Варгалюк, ТМ Деркач
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 66-73, 2007
42007
Intensification of the decomposition of copper-nickel sulfide ores using low-temperature plasma
FA Chmilenko, TM Derkach, AV Smityuk
Journal of Analytical Chemistry 55 (4), 327-330, 2000
4*2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20