Підписатись
Яремчук Олександр Степанович / Яремчук О. С. / Yaremchuk O.
Яремчук Олександр Степанович / Яремчук О. С. / Yaremchuk O.
Вінницький національний аграрний університет, професор кафедри розведення сільськогосподарських
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології скотарства в реформованих сільськогосподарських підприємствах Вінницького регіону
ЛВ Польовий, ОС Яремчук
Вінниця: ТВП «Книга-Вега, 2002
432002
Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби
Житомир ПП «Рута», 2012
242012
Поліморфізм генів асоційованих з гОсподарсько корисними ознакАми (QTL) у різних порід великої рогатої худоби
КВ Копилов
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
23*2010
Під пресом тоталітарного режиму: німці України в радянський період
МІ Панчук, Л Польовий
Політика і час, 61-66, 1992
101992
Санітарно-гігієнічні вимоги до води та водопостачання сільськогосподарських підприємств.
МО Захаренко, ЛВ Польовий, ОС Яремчук
92011
Вибір технологічного комплексу переробки біомаси в біогазу та органічних біологічних добрив
МФ Друкований
92011
Екологічні та санітарно-гігієнічні аспекти моніторингу тваринницьких підприємств
ОС Яремчук, МО Захарченко, ІМ Курбатова
Вінниця, 2013
82013
Технологiї скотарства в реформованих сiльськогосподарських пiдприємствах Вiнницького регiону
ЛВ Польовий, ОС Яремчук
82002
Проектування та будівництво підприємств із виробництва і переробки продукції тваринництва. Словник–довідник: основна термінологія для студентів денної та заочної форми навчання …
ЛВ Польовий, ОС Яремчук, РЛ Варпіховський
62012
Прогнозування енергоощадних технологій при створенні температурно-вологого режиму в приміщеннях для підприємств яловичини⁄ МВ Демчук, ЛВ Польовий
МВ Демчук
Збірник наукової праці ВДСГІ.–Вінниця, 7-10, 1997
61997
Взаємозв’язок і мінливість показників молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів залежно від лактації
ТВ Поліщук
Аграрна наука та харчові технології: зб. наук. пр. ВНАУ. Вінниця: ВЦ ВНАУ …, 2019
5*2019
Вплив статі телят отриманих від корів української чорно-рябої молочної породи на формування молочної продуктивності у перші дні лактації
ЛВ Польовий, ІВ Гуменюк
Вінниця, 2012
52012
Каталог законодавчих актів та ДСТУ: Навчальний посібник
МО Захаренко, ОС Яремчук, ЛВ Польовий, РЛ Варпіховський
Вінниця: ВЦ «Едельвейс і К, 2011
52011
Стан та перспективи гігієнічних досліджень на сучасному етапі розвитку тваринництва
МО Захаренко, ЛВ Шевченко, ВМ Поляковський, ОС Яремчук
Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету …, 2011
52011
Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обґрунтування
ЛВ Польовий, ОС Яремчук, МО Захаренко, ЛВ Шевченко
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Гігієна тварин …, 2011
52011
Формування молочної продуктивності корів залежно від віку першого отелення та ефективність її виробництва
ЛВ Польовий, ЛВ Казьмірук, ОЛ Польова
ВІСНИК, 2011
52011
Поведінка та молочна продуктивність корів-первісток під час формування технологічних груп
ЛВ Польовий, ОС Яремчук, РЛ Варпіховський
Редакційна колегія, 63, 2010
52010
Етологія худоби та умови її утримання
ЛВ Польовий, ОС Яремчук
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 2008
52008
Прогнозування енерго-ощадних технологiй при створеннi температурно-вологого режиму в примiщеннях для пiдприємств по виробництву яловичини
МВ Демчук, ЛВ Польовий
Зб. наук. праць Вiнницького держ. с.-г. iнституту 4, 7, 1997
51997
Методика визначення оптимального варіанту розміщення технологічних груп у тваринницьких приміщеннях за допомогою ЕОМ
ЛВ Польовий
Зб. Наук. праць Вінницького державного с.-г. інституту.–Вінниця, 17-19, 1997
51997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20