M. Bufan, М М Буфан, Буфан Марія Миронівна, Bufan M M,
M. Bufan, М М Буфан, Буфан Марія Миронівна, Bufan M M,
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Comparative effectiveness of integrated and optimized treatment of chronic gastritis with duodenal regurgitation
MM Bufan
Praktychna medycina 3, 6-10, 2007
22007
Efficacy of evaluation of microRNA-122 and microRNA-21 levels in the role of biomarkers of oligosymptomatic choledocholithiasis in patients with acute calculous cholecystitis.
V Kolomiytsev, O Terletskiy, M Bufan, O Lukavetskiy
Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 49 (290 …, 2021
2021
Діагностика мікрохоледохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом
Терлецький О.М., Коломійцев В.І., Омеляненко О.В., Буфан М.М.
Український журнал медицини, біології та спорту 5 (№2 (24)), 97-103, 2020
2020
COMPARATIVE EVALUATION OF RADIOLOGICAL IMAGING RESULTS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS IN PATIENTS WITH ACUTE CALCULOUS CHOLECYSTITIS
VI Kolomiytsev, OM Terletskiy, MM Bufan
Bulletin of problems biology and medicine, 236-242, 2019
2019
GENERAL & SPECIAL SURGERY
VI KOLOMIYTSEV, OM TERLETSKIY, MM BUFAN
2019
Модель прогнозування малосимптомного холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом
Терлецький О.М., Ліщук Б.Ф., Буфан М.М., Коломійцев В.І.
Медицина України -європейський вибір, 2019
2019
Порівняльна оцінка результатів променевих методів діагностики холедохолітіазу у пацієнтів з гострим калькульозним холециститом
ВІ Коломійцев, ОМ Терлецький, ММ Буфан
Вісник проблем біології і медицини, 236-242, 2019
2019
Анализ диагностических критериев малосимптомного холедохолитиаза у пациентов с острым калькулезным холециститом
ВИ Коломийцев, ОМ Терлецкий, ММ Буфан
Новости хирургии 27 (4), 2019
2019
Perspective for evaluation of microrna in plasma and bile for differential diagnosis of obstructive biliary tract disease.
OM Terletskiy, VI Kolomiytsev, OV Lukavetskiy, MM Bufan
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 72 (7), 1403-1407, 2019
2019
ASPECT OF MODERN METHODS OF CHOLEDOCHOLITHIASIS DIAGNOSTICS
VI Kolomiytsev, OV Lukavetskiy, OM Terletskyi, MM Bufan
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2018
2018
Застосування Легалону при функціональних захворюваннях органів травлення.
АБ Новосад, ММ Буфан, РС Івасівка, ОМ Матущак
Матеріали ХІ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції …, 2018
2018
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОПРЕПАРАТУ ГАСТРІТОЛ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ФУНКЦІОНАЛЬНУ ДИСПЕПСІЮ
ММ Буфан, АБ Новосад, ОМ Матущак
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний …, 2018
2018
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШКІВНИКА ПРИ ЇХ КОМОРБІДНОСТІ
ОМ Матущак, ММ Курбан, АБ Новосад, ЗА Гельнер, РС Івасівка, ...
Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ" Ужгородський національний …, 2018
2018
Інфузійна терапія ксилітом в комплексному патогенетичному лікуванні стеатозу печінки при хронічному гепатиті В
АБ Новосад, ММ Буфан, ЗА Гельнер, РС Івасівка
Матеріали Х міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції …, 2017
2017
Досвід застосування Хофітолу в комплексному лікуванні хворих з дисфункцією жовчновидільної системи
ММ Буфан, АБ Новосад, ОМ Терлецький
Матеріали Х міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції …, 2017
2017
АСПЕКТи СучАСНих МЕТОдІВ дІАГНОСТиКи хОЛЕдОхОЛІТІАЗу
VI Kolomiytsev, OV Lukavetskiy, OM Terletskyi, MM Bufan
Вісник наукових досліджень, 2017
2017
Застосування ксилату і стеателю в комплексному патогенетичному лікуванні хронічного вірусного гепатиту С
ММ Буфан, АБ Новосад, БО Кондрацький
Матеріали ІХ міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції …, 2016
2016
Вивчення кислотоутворюючої функції шлунка при гастродуоденальних захворюваннях за даними внутрішньошлункової компютерної експрес pH –метрії
ММ Буфан, СМ Опришко
Загально-університетська наукова конференція студентів та молодих вчених з …, 2015
2015
Застосування ксилату в комплексному патогенетичному лікуванні хронічного вірусного гепатиту С
ММ Буфан, АБ Новосад, БО Кондрацький
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Нове у медицині …, 2015
2015
Патогістологічні прояви стеатозу при вірусному гепатиті С
ММ Буфан, ГО М.
Практична медицина 19 (1), 102-107, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20