Bilokonenko Liudmyla Anatoliivna (Білоконенко Людмила Анатоліївна)
Bilokonenko Liudmyla Anatoliivna (Білоконенко Людмила Анатоліївна)
Криворізький державний педагогічний університет / Kriviy Rih State Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в kdpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пейоративна й інвективна лексика в міжособистісному конфлікті
ЛА Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
52012
Українськомовний міжособистісний конфлікт
ЛА Білоконенко
Інтерсервіс, 2015
42015
Українськомовна репрезентація міжособистісного конфлікту
ЛА Білоконенко
автореф. дис. ... доктора філол. наук: 10.02.01; Інститут української мови …, 2017
32017
Мовний конфлікт і комунікативна норма: лінгвокультурологічний аспект
ЛА Білоконенко
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
32014
Проблематика конфліктології в сучасному мовознавстві
ЛА Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
32010
Морфологічні маркери мовного конфлікту
ЛА Білоконенко
22014
Конфликтная коммуникация в художественном произведении как отражение авторской позиции
ЛА Білоконенко
Вестник Челябинского государственного университета. Филология …, 2013
22013
Конфліктогенний потенціал крилатих виразів російської та української мов
ЛА Білоконенко
22009
Ознаки надтексту міжособистісного конфлікту
ЛА Білоконенко
Українська мова, 71-85, 2015
12015
Обман як вербальний конфліктоген (на матеріалі української та російської фразеології)
ЛА Білоконенко
12015
Мова міжособистісних конфліктів персонажів повісті ГФ Квітки-Основ’яненка „Украинские дипломаты”
ЛА Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2008
12008
Можливості контент-аналізу при визначенні ознак чоловічого та жіночого спілкування
ЛА Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2008
12008
Зміст поняття шантаж у правовій сфері та буденній свідомості
Л Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
2019
Матеріали студентських наукових читань
ЖВ Колоїз
КДПУ, 2019
2019
Українськомовний міжособистісний конфлікт: стилістика, моделі комунікації, запобігання : монографія. 2-е вид., перероб. і допов.
ЛА Білоконенко
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
2019
Тактика відмови від відповіді та її мовна репрезентація
ЛА Білоконенко
Український смисл : наук. зб., С. 71–82., 2019
2019
Перемикання кодів в умовах становлення професійної лінгвістичної компетенції.
ЛА Білоконенко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія …, 2019
2019
Концепт згода: універсалія моделі злагодженого спілкування
Л Білоконенко
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2018
2018
Інтерпретаційна неоднозначність поняття «кооперативна комунікація»
ЛА Білоконенко
Український смисл: наук. зб., С. 3–13, 2018
2018
Вплив оцінної лексики на емоційний стан людини в міжособистісному конфлікті
ЛА Білоконенко
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20