Подписаться
Хоружа Людмила Леонідівна
Хоружа Людмила Леонідівна
Киівський університет імені Бориса Грінченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
ЛЛ Хоружа
К.: Преса України 320, 2003
2172003
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: дис. д-ра пед. наук: 13.00. 04
ЛЛ Хоружа
Київ, 2004
1852004
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
1332002
Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї
ЛЛ Хоружа
Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць–К.: КМПУ імені …, 2007
1032007
Етичний розвиток педагога
ЛЛ Хоружа
" Академвидав", 2012
692012
Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб.
ЛЛ Хоружа
КМПУ ім. БД Грінченка, 2008
442008
Проектна культура вчителя: етичний компонент
Л Хоружа
Шлях освіти 2, 11-15, 2006
372006
Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: науково-методичний посібник
Л Забродська, В Онопрієнко, Л Хоружа, А Цимбалару
Харків: Видавнича група «Основа, 2007
352007
Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти
ЛЛ Хоружа
Шлях освіти, 27-33, 2003
232003
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
К.: КМПУ ім. БД Грінченка, 2005
212005
Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи
ЛЛ Хоружа
Вища школа, 9-19, 2015
202015
Методи навчання та їх класифікація
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
Початкова освіта. Методичний порадник.№ 6 (42), 28-32, 2010
182010
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики засобами цифрових технологій
ВВ Прошкін, ЛЛ Хоружа, О Семеніхіна
Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та …, 2021
172021
The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
ЛЛ Хоружа, ОВ Мельниченко, МВ Братко, ОВ Котенко, ВВ Прошкін
The New Education Review, 233-245, 2019
142019
Етична компетентність сучасного вчителя
Л Хоружа
Відкритий урок.–2006.–берез, 15-21, 2006
142006
Інваріантність та варіативність професійної діяльності викладача вищої школи в епоху змін
ЛЛ Хоружа
Національний педагогічний університет ім. МП Драгоманова, 2018
122018
Духовно-моральне виховання школярів в Україні: досвід та шляхи вдосконалення
Л Хоружа, В Киричок
Рідна школа, 26-32, 2013
122013
Етичний розвиток сучасного педагога
Л Хоружа
Естетика і етика педагогічної дії, 14-21, 2011
122011
Модель педагогічної освіти сучасного університету
Л Хоружа, М Братко
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 7-13, 2018
112018
Сучасні стратегії трансформації змісту педагогічної освіти
Л Хоружа
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 8-16, 2020
102020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20