Хоружа Людмила Леонідівна
Хоружа Людмила Леонідівна
завідувач кафедрою теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту, доктор педагогічних наук
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: монографія
ЛЛ Хоружа
К.: Преса України 320, 2003
1442003
Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів
ЛЛ Хоружа
Ключові слова, 2004
1122004
ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГ²КА
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
882002
Компетентнісний підхід в освіті: ретроспективний погляд на розвиток ідеї
ЛЛ Хоружа
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка: Збірник …, 2007
622007
Етичний розвиток педагога: навч. посіб.
ЛЛ Хоружа
К.: Академвидав, 2012
302012
Педагогічна деонтологія: навч.-метод. посіб.
ЛЛ Хоружа
КМПУ ім. БД Грінченка, 2008
202008
Етична компетентність учителя як основа реалізації гуманістичної парадигми освіти
ЛЛ Хоружа
Шлях освіти, 27-33, 2003
162003
Проектна культура вчителя: етичний компонент
Л Хоружа
Шлях освіти 4, 11-15, 2006
142006
Лекції із загальної педагогіки: навч. посіб.
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
КМПУ імені БД Грінченка.–2008.–83 с, 2005
122005
Етична компетентність сучасного вчителя
Л Хоружа
Відкритий урок.–2006.–берез, 15-21, 2006
112006
Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності викладача вищої школи
Л Хоружа
Вища школа, 9-19, 2015
102015
Теоретичнi засади формування етичної компетентностi майбутнiх учителiв початкових класiв
ЛЛ Хоружа
92004
Етичний розвиток сучасного педагога
Л Хоружа
Естетика і етика педагогічної дії, 14-21, 2011
82011
Розвиток етичної компетентності майбутнього вчителя як багатофакторний процес
ЛЛ Хоружа
Педагогіка і психологія професійної освіти. Науково‐методичний журнал, 42, 2003
72003
Від грамотності до художньої ментальності: до питання результативності освіти майбутніх учителів мистецьких дисциплін
ОЄ Реброва, ЕЕ Реброва
Київ: Атопол груп, 2011
62011
Соціологія виховання: навч.-метод. посіб.
ЛЛ Хоружа
К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010
62010
Інтерактивні smart-технології у початковій школі
Л Хоружа, Т Носенко
Початкова школа, 458, 2007
62007
Розвиток самоорганізації студентів у навчальній діяльності: проблеми та перспективи
ЛЛ Хоружа
Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної …, 2007
62007
Методи навчання та їх класифікація
СМ Мартиненко, ЛЛ Хоружа
Відкритий урок, 3-13, 2006
62006
Молодший школяр як суб’єкт етичного впливу вчителя
Л Хоружа
Початкова школа, 5-8, 2004
62004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20