Follow
Олександр Кривонос Olexandr Kryvonos
Олександр Кривонос Olexandr Kryvonos
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні
ОМ Кривонос
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
80*2012
Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя
ОМ Кривонос, ОВ Коротун
Наукові записки Проблеми методики фізико-математичної і технологічної…, 2015
57*2015
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
HASH (0x7f30c0f6cf08), 2010
492010
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування
ОМ Кривонос
Міністерство освіти і науки України, 2014
32*2014
Огляд платформи Arduino Nano 3.0 та перспективи використання під час навчального процесу
ОМ Кривонос, ЄВ Кузьменко, СВ Кузьменко
Інформаційні технології і засоби навчання 56 (6), 79-80, 2016
21*2016
Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх учителів інформатики
ОВ Коротун, ОМ Кривонос
Інформаційні технології і засоби навчання 63 (1), 130-145, 2018
17*2018
Методи обчислень. Навчально-методичний посібник
БМ Ляшенко, ОМ Кривонос, ТА Вакалюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка 228, 2014
17*2014
Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з програмування
О Мануйлова, К ОМ
Інформаційні технології і засоби навчання, 2011
15*2011
Робототехніка в школі
ОМ Кривонос
Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному…, 2017
122017
Особливості викладання програмування у вищому начальному закладі з врахуванням вимог сучасності
ОМ Кривонос
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 131-134, 2011
122011
Інформаційно-комунікаційні компетентності майбутніх вчителів інформатики
ОМ Кривонос
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.–Серія…, 2009
112009
ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
ОМ Кривонос
Інформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 83-91, 2014
10*2014
Деякі питання побудови та застосування стандартів ІКТ компетентностей учнів, вчителів, адміністраторів у дистанційному навчанні
Y Bohachkov, AM Kryvonos
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 166-169, 2010
82010
Початки алгоритмізації та процедурного програмування: метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл-ів фізико-математичних спец-тей
ОМ Спірін, ОМ Кривонос
Житомир: ЖДПУ, 2002
82002
Організація самостійної роботи бакалаврів математики з курсу Програмування
ОМ Кривонос
Інформаційні технології і засоби навчання, 2009
72009
Використання цифрових технологій в освітньому процесі
ОМ Кривонос, ОД Котенко
Наука і техніка сьогодні, 161-176, 2023
52023
Алгоритми та структури даних
ОМ Кривонос, СС Жуковський
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020
52020
Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами
МП Кривонос, АН Кривонос
Міжнародний науковий журнал, 48-55, 2016
52016
Основні методики формування творчих здібностей
ОМ Кривонос
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-18, 2006
52006
Використання методик екстремального програмування в підготовці майбутніх вчителів інформатики
ОМ Кривонос
Нові інформаційні технології в освіті для всі ITEA - 2014 1 (Збірник праць…, 2014
4*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20