Олександр Кривонос Olexandr Kryvonos
Олександр Кривонос Olexandr Kryvonos
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні
ОМ Кривонос
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012
262012
Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних компетентностей в системі освіти України
ВЮ Биков, ОВ Білоус, ЮМ Богачков, ПП Грабовський, КР Колос, ...
HASH (0x7f30c0f6cf08), 2010
242010
Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування
ОМ Кривонос
Міністерство освіти і науки України, 2014
21*2014
Змішане навчання як основа формування ІКТ-компетентності вчителя
ОМ Кривонос, ОВ Коротун
Наукові записки Проблеми методики фізико-математичної і технологічної…, 2015
192015
Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників з програмування
О Мануйлова, К ОМ
Інформаційні технології і засоби навчання, 2011
12*2011
Робототехніка в школі
ОМ Кривонос
Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному…, 2017
82017
Інформаційно-комунікаційні компетентності майбутніх вчителів інформатики
ОМ Кривонос
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.–Серія…, 2009
82009
Початки алгоритмізації та процедурного програмування: метод. посіб. для студ. вищих пед. навч. закл-ів фізико-математичних спец-тей
ОМ Спірін, ОМ Кривонос
Житомир: ЖДПУ, 2002
82002
Етапи проектування хмаро орієнтованого середовища навчання баз даних майбутніх вчителів інформатики
ОМ Кривонос, ОВ Коротун
Інформаційні технології і засоби навчання 1 (63), 130-145, 2018
6*2018
Деякі питання побудови та застосування стандартів ІКТ компетентностей учнів, вчителів, адміністраторів у дистанційному навчанні
ЮМ Богачков, ОМ Кривонос
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць 7, 166-169, 2010
62010
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ БАКАЛАВРІВ МАТЕМАТИКИ З КУРСУ ПРОГРАМУВАННЯ
ОМ Кривонос
Інформаційні технології і засоби навчання, 2009
62009
Методи обчислень
БМ Ляшенко, ОМ Кривонос, ТА Вакалюк
ЖДУ, 2014
52014
ВИКОРИСТАННЯ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРОГРАМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
ОМ Кривонос
Інформаційні технології і засоби навчання 40 (2), 83-91, 2014
52014
Особливості викладання програмування у вищому начальному закладі з врахуванням вимог сучасності
ОМ Кривонос
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 131-134, 2011
52011
Використання методик екстремального програмування в підготовці майбутніх вчителів інформатики
ОМ Кривонос
Нові інформаційні технології в освіті для всі ITEA - 2014 1 (Збірник праць…, 2014
4*2014
Огляд та перспективи використання платформи Arduino Nano 3.0 у вищій школі
ОМ Кривонос, ЄВ Кузьменко, СВ Кузьменко
Інформаційні технології і засоби навчання, 77-87, 2016
3*2016
Учнівські олімпіади з інформатики (сучасний етап)
ОМ Кривонос
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 85-88, 2008
32008
Основні методики формування творчих здібностей
ОМ Кривонос
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 14-18, 2006
32006
Використання елементів дистанційного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами-філологами
МП Кривонос, АН Кривонос
Міжнародний науковий журнал, 48-55, 2016
22016
Компетентнісно-орієнтовані завдання в курсі Програмування
ОМ Кривонос
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП…, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20