Наталія Джура | Natalia Dzhura
Наталія Джура | Natalia Dzhura
Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра екології
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
та ін. Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою і нафтопродуктами
НМ Джура, ОІ Романюк, Я Гонсьор
Екологія та ноосферологія 17 (1-2), 55-60, 2006
192006
Реакції осоки шершавої на нафтове забруднення
Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.—2006.—Вип 42, 142-146, 2006
92006
Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту
ОІ Терек, НМ Джура, ОМ Цвілинюк
Фізіологія і біохімія культ. рослин 40 (3), 238-244, 2008
82008
Вплив нафтового забруднення ґрунту на морфофізіологічні особливості осоки шершаволистої (Carex hirta)
Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львів. ун-ту. Сер. Біол.–2005.–Вип 40, 51-58, 2005
82005
Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic.(Vicia faba L.)
Н Джура
Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка.–Сер …, 2011
72011
Фізіологічні аспекти адаптації рослин до нафтозабрудненого ґрунту
ОІ Терек, ОІ Величко, НМ Джура
Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Київ …, 2009
72009
Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту
МЗ Мекіч, НМ Джура, ОІ Терек
Біологічні студії, 247-258, 2013
62013
Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті
НМ Джура, ОМ Мороз, ІБ Русин, ОР Кулачковський, ОМ Цвілинюк, ...
Ґрунтознавство, 105-112, 2010
62010
Вплив нафтового забруднення ґрунту на ростові показники, вміст пероксиду водню і активність пероксидази рослин бобу (Vicia Faba L.)
О Карпин, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол 47, 160-165, 2008
52008
Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення
НМ Джура
Київ. 2007, 0
5
Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів
НМ Джура
Біологічні Студії/Studia Biologica 5 (3), 183-196, 2011
42011
ВАЖКІ МЕТАЛИ ЯК КОМПОНЕНТ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
О Карпин, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек, З Диньо, Л Шимон
3
Вплив нафтового забруднення на вміст макро-та мікроелементів у рослинах Carex hirta L.
НМ Джура, ОМ Цвілинюк, ОІ Терек
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
22007
ВМІСТ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ В ОРГАНАХ РОСЛИН ОСОКИ ШЕРШАВОЇ, АДАПТОВАНИХ ДО НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ
О Терек, Н Джура, О Величко, Н Яворська
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 133-137, 2006
22006
Стан продихового апарату листків рослин Carex hirta L. за впливу нафтового забруднення ґрунту
Г Коровецька, Р Соханьчак, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісн. Львів. у-ту. Сер. біол.—2008.—47.—С, 166-171, 2013
12013
Макроелементний склад рослин Carex hirta L. за дії нафтового забруднення ґрунту
Г Коровецька, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек, З Диньо, Л Шимон
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.–2009.–Вип 50, 182-188, 0
1
Екологічні аспекти виконання цілей сталого розвитку в Україні
З Мамчур, Н Джура, О Думич, М Чуба, Ю Драч, І Подан
Сталий розвиток–стан та перспективи: матеріали міжнародного наукового …, 2018
2018
Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі
ІІП Н.М. Джура
Вісник Львівського університету. Сер. біол., 120-127, 2017
2017
Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (Zea mays L.)
ОТ М. Мекіч, Н. Джура
Вісник Львівського університету. Сер. біол, С. 140–147, 2015
2015
Спосіб очищення ґрунту від забруднення нафтою
Т Величко, Романюк, Джура
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20