Підписатись
Наталія Джура | Nataliia Dzhura
Наталія Джура | Nataliia Dzhura
Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра екології
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
та ін. Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою і нафтопродуктами
НМ Джура, ОІ Романюк, Я Гонсьор
Екологія та ноосферологія 17 (1-2), 55-60, 2006
232006
Using plants for recultivation of oil-polluted soils
N Dzhura, O Romanyuk, I Oshchapovsky, O Tsvilуnyuk, O Terek, ...
J. Environmental protection and ecology 9 (1), 55-59, 2008
212008
Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту
ОІ Терек, НМ Джура, ОМ Цвілинюк
Фізіологія і біохімія культ. рослин 40 (3), 238-244, 2008
132008
Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів
НМ Джура
Біологічні Студії/StudiaBiologica 5 (3), 183-196, 2011
112011
Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic.(Vicia faba L.)
НМ Джура
Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка.–Сер …, 0
11
Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту
МЗ Мекіч, НМ Джура, ОІ Терек
Біологічні студії, 247-258, 2013
102013
Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі
ІІП Н.М. Джура
Вісник Львівського університету. Сер. біол., 120-127, 2017
9*2017
Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті
НМ Джура, ОМ Мороз, ІБ Русин, ОР Кулачковський, ОМ Цвілинюк, ...
Ґрунтознавство, 105-112, 2010
92010
Вплив нафтового забруднення ґрунту на рос тові показники, вміст пероксиду водню та активність пероксидази рослин бобу (Vicia faba L.)
О Карпин, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол 47, 160-165, 2008
92008
Mozhlyvosti vykorystannia roslynnykh test-system dlia biomonitorynhu naftozabrudnenykh gruntiv [Possibilities of using plant test systems for biomonitoring of oil contaminated …
NM Dzhura
Biolohichni studii [Studia Biologica] 5 (3), 183-196, 2011
82011
Using plants for restoration of the oil-cut soils
NM Dzhura, OI Romanyuk, J Gonsyor, OМ Tsvilynuk, OI Terek
Ecology and Noospherology 17 (1-2), 55-60, 2006
82006
та ін. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів
МЗ Горон, НМ Джура, ОІ Романюк
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 58, 12, 2012
72012
Фізіологічні аспекти адаптації рослин до нафтозабрудненого ґрунту
ОІ Терек, ОІ Величко, НМ Джура
Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Київ …, 2009
72009
Реакції осоки шершавої на нафтове забруднення
Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол, 142-146, 2006
72006
Вплив нафтового забруднення ґрунту на морфо-фізіологічні особливості осоки шершаволистої (Carex hirta)
Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львів. ун-ту. Сер. Біол.–2005.–Вип 40, 51-58, 2005
72005
Формування продуктивності люпину вузьколистого залежно від впливу строків і способів сівби та норм висіву в умовах Правобережного Лісостепу України
НМ Джура
Aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спеціальність 6 (09), 2008
62008
Вплив нафтового забруднення на вміст макро-та мікроелементів у рослинах Carex hirta L.
НМ Джура, ОМ Цвілинюк, ОІ Терек
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
62007
Вплив нафтового забруднення і гуматів на ріст рослин міскантусу
ІІ Подан, НМ Джура
Екологічні науки: науково-практичний журнал, 182-186, 2019
52019
Funktsionalne i prykladne znachennia biolohichnoi aktyvnosti gruntu
MZ Mekich, NM Dzhura, OI Terek
Biolohichni Studii 7 (3), 247-258, 2013
52013
FUNCTIONAL AND APPLIED SIGNIFICANCE OF BIOLOGICAL ACTIVITY OF SOIL Biol. Stud. 2013: 7 (3); 247–258
MZ Mekich, NM Dzhura, OI Terek
Studia Biologica 7 (3), 247-258, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20