Наталія Джура | Natalia Dzhura
Наталія Джура | Natalia Dzhura
Львівський національний університет імені Івана Франка, біологічний факультет, кафедра екології
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
та ін. Використання рослин для рекультивації ґрунтів, забруднених нафтою і нафтопродуктами
НМ Джура, ОІ Романюк, Я Гонсьор
Екологія та ноосферологія 17 (1-2), 55-60, 2006
212006
Using plants for recultivation of oil polluted soils
N Dzhura, O Romanyuk, I Oshchapovsky, O Tsvilуnyuk, O Terek, ...
J. Environmental protection and ecology 9 (1), 55-59, 2008
192008
Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту
ОІ Терек, НМ Джура, ОМ Цвілинюк
Фізіологія і біохімія культ. рослин 40 (3), 238-244, 2008
102008
Using plants for restoration of the oil-cut soils
NM Dzhura, OI Romanyuk, J Gonsyor, OМ Tsvilynuk, OI Terek
Ecology and Noospherology 17 (1-2), 55-60, 2006
92006
Реакції осоки шершавої на нафтове забруднення
Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львівського університету. Серія біологічна.—2006.—Вип 42, 142-146, 2006
92006
Перспективи фіторемедіації нафтозабруднених ґрунтів рослинами Faba bona Medic.(Vicia faba L.)
НМ Джура
Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка.–Сер …, 0
9
Функціональне і прикладне значення біологічної активності ґрунту
МЗ Мекіч, НМ Джура, ОІ Терек
Біологічні студії, 247-258, 2013
82013
Фізіологічні аспекти адаптації рослин до нафтозабрудненого ґрунту
ОІ Терек, ОІ Величко, НМ Джура
Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку: зб. наук. пр. Київ …, 2009
82009
Вплив нафтового забруднення ґрунту на морфофізіологічні особливості осоки шершаволистої (Carex hirta)
Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львів. ун-ту. Сер. Біол.–2005.–Вип 40, 51-58, 2005
82005
та ін. Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів
МЗ Горон, НМ Джура, ОІ Романюк
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол 58, 12, 2012
62012
Можливості використання рослинних тест-систем для біомоніторингу нафтозабруднених ґрунтів
НМ Джура
Біологічні Студії/StudiaBiologica 5 (3), 183-196, 2011
62011
Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту в забрудненому нафтою ґрунті
НМ Джура, ОМ Мороз, ІБ Русин, ОР Кулачковський, ОМ Цвілинюк, ...
Ґрунтознавство, 105-112, 2010
62010
Вплив нафтового забруднення ґрунту на рос тові показники, вміст пероксиду водню та активність пероксидази рослин бобу (Vicia faba L.)
О Карпин, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісник Львів. ун-ту. Сер. біол 47, 160-165, 2008
62008
Фізіологічні аспекти адаптації рослин Carex hirta L. до нафтового забруднення
НМ Джура
Київ. 2007, 0
5
Вплив рослин Carex hirta на мікрофлору нафтозабруднених ґрунтів
ОМ Мороз, НМ Джура, ГЯ Безноско, ТБ Перетятко, ІБ Русин, ...
Naukovyj Visnyk of Uzhgorod University. Biology Series, 149-154, 2006
42006
Вплив нафтового забруднення на вміст макро-та мікроелементів у рослинах Carex hirta L.
НМ Джура, ОМ Цвілинюк, ОІ Терек
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
32007
ВАЖКІ МЕТАЛИ ЯК КОМПОНЕНТ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТУ
О Карпин, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек, З Диньо, Л Шимон
3
ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ДОВГОТРИВАЛОГО НАФТОВИДОБУТКУ НА СТАРОСАМБІРСЬКОМУ РОДОВИЩІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
N Dzhura, I Podan
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 120-127, 2017
22017
Екологічні наслідки довготривалого нафтовидобутку на Старосамбірському родовищі
ІІП Н.М. Джура
Вісник Львівського університету. Сер. біол., 120-127, 2017
22017
Стан продихового апарату листків рослин Carex hirta L. за впливу нафтового забруднення ґрунту
Г Коровецька, Р Соханьчак, Н Джура, О Цвілинюк, О Терек
Вісн. Львів. у-ту. Сер. біол.—2008.—47.—С, 166-171, 2013
22013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20