Андрій Роговий/Andrii Rogovyi
Андрій Роговий/Andrii Rogovyi
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз фінансових результатів зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання
ВГ Маргасова, АВ Роговий, ВВ Виговська
Актуальні проблеми економіки, 93, 2009
212009
Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом
ВГ Маргасова, АВ Роговий, ВВ Виговська
Актуальні проблеми економіки, 14-21, 2009
202009
Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства
АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 45-50, 2008
142008
Фінансове планування як функція менеджменту підприємства
АВ Роговий
Чернігів: ЧДІЕУ, 2009
122009
Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки: монографія
АВ Роговий
К.: Видавничий дім «Кондор, 2017
112017
Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 103, 2010
102010
Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки, 102, 2009
92009
Фінансові ризики в системі стратегічного фінансового планування
АВ Роговий
Актуальні проблеми економіки (укр.), 34-38, 2005
62005
Роль економічної діагностики у забезпеченні ефективності концесійної діяльності
ММ Забаштанський, ТВ Забаштанська, АВ Роговий
Проблеми і перспективи економіки та управління, 259-264, 2015
52015
Інноваційна модернізація економіки як шлях зміцнення економічної безпеки держави
ВГ Маргасова, АВ Роговий
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 324-326, 2011
52011
Роль малих підприємств у забезпеченні економічної безпеки регіону
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Чернігів: ЧДТУ, 2011
32011
Теоретичні засади та практичні аспекти ціноутворення житлово-комунального господарства україни
ОВ Абакуменко, ПО Лукяшко, АВ Роговий, ММ Забаштанський
Проблеми і перспективи економіки та управління, 56-63, 2015
22015
Економічні інтереси регіону як джерело загроз його економічній безпеці
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Вісник ЧДТУ.–Чернігів: ЧДТУ, 48, 2011
22011
Економічна безпека регіону як основа забезпечення реалізації його інтересів
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2011
22011
Теоретичні засади визначення сутності поняття «фінансова безпека»
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Чернігів: ЧДІЕУ, 2010
22010
Планування потреби фінансових ресурсів для забезпечення діяльності акціонерних товариств
АВ Роговий
22008
Економічна діагностика підприємства: теоретичні та практичні аспекти дослідження
АВ Роговий
Глобальні та національні проблеми економіки, 457-459, 2015
12015
Напрямки розробки антикризової політики в сільському господарстві України
АВ Роговий
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
12011
Сучасні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва та перспективи їх подальшого розвитку
ВГ Маргасова, АВ Роговий
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 163-167, 2010
12010
Випускна кваліфікаційна робота: методичні вказівки щодо виконання та оформлення випускних кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 24" Сфера …
НО Алєшугіна, ОО Зеленська, АВ Роговий
Чернігів: ЧНТУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20