Світлана Треумова
Світлана Треумова
Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Підтверджена електронна адреса в umsa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Клініко-патогенетична роль ендотеліальної дисфункції в розвитку хронічного легеневого серця у пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень
СІ Треумова
Український медичний часопис, 93-94, 2011
72011
Антиоксидантная обеспеченность и перекисное окисление липидов у больных бронхиальной астмой
СИ Треумова, СІ Треумова
ТОВ «ІНЦ «Лікарська справа», 1997
51997
Особенности клиники и диагностики ишемической болезни сердца у женщин. Часть 1
ЕЕ Петров, ЮМ Казаков, СИ Треумова
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2015
42015
рОль ваЗОкОнстриктОрнОї функції ендОтеліЮ в патОгенеЗі серцевО-судиннОї та БрОнхОлегеневОї патОлОгії (огляд літератури)
СІ Треумова, ВП Боряк
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2014
32014
Формування критичного мислення студентів-медиків: акцент на особистість
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
22017
Хронічне обструктивне захворювання легень і ішемічна хвороба серця: проблеми коморбідності (огляд літератури
СІ Треумова, ЄЄ Петров, ТА Іваницька
Вісник проблем біології і медицини 3 (4), 2017
22017
Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу
СІ Треумова, ЮГ Бурмак, ЄЄ Петров, ТА Трибрат, СВ Шуть
Вісник проблем біології і медицини 1 (4), 2017
22017
Тютюнопаління–етіопатогенетичний фактор ризику хронічного обструктивного захворювання легень: огляд літератури, власні дослідження
ЮМ Казаков, СІ Треумова, ЄЄ Петров
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2014
22014
Ендотеліальна дисфункція у хворих на ХОЗЛ із хронічним легеневим серцем у поєднанні з гіпертонічною хворобою
СІ Треумова, СИ Треумова
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. ФГ Яновского НАМН …, 2011
22011
Уровень метаболитов оксида азота у больных с синдромом хронического легочного сердца
СИ Треумова
Пробл. екології та мед 9 (3-4), 35-36, 2005
22005
Порівняльна характеристика функціональних показників ендотелію у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах коморбідності
ЄЄ Петров, СІ Треумова, ЮГ Бурмак, ЗО Борисова
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
12018
Компетентнісний підхід як засіб підвищення якості вищої медичної освіти
ЮМ Казаков, ЄЄ Петров, СІ Треумова
Українська медична стоматологічна академія, 2016
12016
Додипломна і післядипломна підготовка сімейних лікарів в Україні. Застосування сучасних дистанційних технологій у навчальному процесі
СІ Треумова, ЮМ Казаков, ЄЄ Петров
Семейная медицина, 40-42, 2015
12015
Формування здорового способу життя
СІ Треумова, ЄЄ Петров, ВП Боряк
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2015
12015
Хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з метаболічним синдромом
СІ Треумова, ЄЄ Петров, ВП Боряк
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2015
12015
Особливості змін показників функції зовнішнього дихання, лізоциму бронхоальвеолярного секрету та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС
УВ Синько
Вісник Вінницького національного медичного університету, 399-401, 2013
12013
Особливості організації навчального процесу іноземних громадян на клінічних кафедрах
СІ Треумова, ВП Боряк
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 2013
12013
Систолічна і діастолічна функції міокарда правого шлуночка у хворих із синдромом хронічного легеневого серця в стадії декомпенсації
СІ Треумова
Проблемы экологии и медицины 10 (1-2), 2006
12006
Неинвазивное определение дисфункции эндотелия у больных с синдромом хронического легочного сердца
СИ Треумова, ВВ Ефимов, ИВ Редчиц
Світ медицини та біології, 121-126, 2006
12006
Особливості сезонних змін стану перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та в умовах …
ЄЄ Петров, ЮГ Бурмак, СІ Треумова, ТА Іваницька, ТА Савчук
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20