Онищенко Олексій Семенович / O Onyshchenko
Онищенко Олексій Семенович / O Onyshchenko
Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, академік НАН України
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Українська Центральна Рада, Документи і матеріали
ОСО чл. редради. сер.
У двох томах 2, 10, 1996
2991996
Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс
ГВМ наук. ред. О.С.Онищенко
Національна бібліотека імені ВІ Вернадського НАН України, 2010
1042010
Історія Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: 1918-1941
ЛА Дубровіна, ОС Онищенко
НБУВ, 1998
77*1998
Бібліотечна освіта: нова парадигма розвитку
ІВО наук. ред. О.С.Онищенко
К.: Ред. журн.«Бібл. вісн, 1996
59*1996
Нацiональна система реферування украïнськоï науковоï лiтератури
СМБ наук. ред. О.С.Онищенко
НБУВ, 2002
572002
Бібліотечна справа в Україні в ХХ столітті
ЛА Дубровіна, ОС Онищенко
Національна бібліотека імені ВІ Вернадського НАН України, 2009
452009
Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія
КВ наук. ред. О.С.Онищенко
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
442009
Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства
ОС Онищенко
Національна бібліотека імені ВІ Вернадського НАН України, 2013
37*2013
Natsionalni informatsiini protsesy v umovakh hlobalizatsii [National information processes in the context of globalization]
HV наук. ред. О.С.Онищенко
Kyiv: National Library of V. Vernadskoho (in Ukrainian), 2015
33*2015
Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського сус-пільства:[монографія]
ОС Онищенко, ВМ Горовий, ВІ Попик
НАН України, Нац. б-ка України ім. ВІ Вернадського, 2014
31*2014
Кодикологія та кодикографія української рукописної книги
ДЛА наук. ред. О.С.Онищенко
Академія наук України, 1992
281992
Бібліотека і цифрове покоління: нова ситуація–нові форми роботи
О Онищенко
Бібліотечний вісник, 3-6, 2016
23*2016
Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку: монографія
СО наук. ред. О.С.Онищенко
Національна бібліотека ім. ВІ Вернадського НАН України, 2009
212009
Педагогічні бібліотеки України (друга половина ХІХ–20-ті роки ХХ ст.)
РПІ наук. ред. О.С.Онищенко
К.: Четверта хвиля, 2009
21*2009
Громадянське суспільство: тенденції становлення
О Онищенко
Людина і політика, 4-9, 2002
212002
Национальная библиотека Украины имени ВИ Вернадского как многопрофильный научно-исследовательский центр
АС Онищенко, ВГ Попроцкая
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции …, 2003
20*2003
Створення та розвиток електронних бібліотек в Україні: бібліотекознавчий аспект (кінець XX—початок XXI ст.)
ПІА наук. ред. О.С. Онищенко
ІА Павлуша; НАН України, Нац. б ка України ім. ВІ Вернадського.—К., 2002 …, 2002
202002
Інтернет технології бібліотечного сервісу в Україні: становлення і розвиток (1990 ті рр.—початок ХХІ ст.)
СДВ наук. ред. О.С.Онищенко
спец. 07.00. 08—книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство/ДВ …, 2012
18*2012
Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку монографія
СГІ наук. ред. О.С. Онищенко
Nat︠s︡ionalʹna biblioteka imeni VI Vernadsʹkoho NAN Ukraïny, 2010
18*2010
Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності
О Онищенко
Бібліотечний вісник, 12-23, 2009
152009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20