Сергій Шейко Serhii Shejko
Сергій Шейко Serhii Shejko
Полтавська державна аграна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національні та загальногромадянські засади реформування сучасної вищої освіти в Україні
СВ Шейко
Інститут вищої освіти АПН України, 2005
182005
Філософські основи менеджменту і бізнесу
АА Герасимчук, ЗІ Тимошенко, СВ Шейко
К.: УФІМБ, 1999
181999
The formation of the efficient system of ecological enterprise
I Yasnolob, O Gorb, N Opara, S Shejko, S Pysarenko, O Mykhaіlova, ...
Journal of Environmental Management and Tourism 9 (5), 1052-1061, 2018
172018
Філософські основи менеджменту і бізнесу [Навч. посібник]
АА Герасимчук, ЗI Тимошенко, СВ Шейко
Герасимчук АА, Тимошенко 3, 1999
71999
Вища освіта і Болонський процес
АМ Ільченко, СВ Шейко
РВВ ПДАА, Полтава, 2014
22014
Risk's in social life (socio-philosophical analysis)
S Shejko, O Kolodiy
Markina I., Aranchii V., Safonov Y., Zhulinska O. and other.«Management of …, 0
2
Національно-історичні особливості становлення філософсько-освітянських ідей МВ Гоголя та їхній вплив на розвиток освіти в Росії першої половини ХІХ століття
СВ Шейко
Институт образования взрослых. Под общей редакцией ТН Лебединской., 2006
12006
Філософсько-освітянські засади демократизації діяльності вищого навчального закладу ХХІ століття
СВ Шейко
12005
Проблеми визначення предмета і змісту філософії освіти
СВ Шейко
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003
12003
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»(ФЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ)/Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Філософсько-економічні аспекти визначення поняття" ризик" в умовах глобалізаційних процесів
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ/Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І …
СВ Шейко, СЛ Лозюк
2020
Філософсько-політичні аспекти вирішення протиріччя «влада− знання» в умовах трансформації громадянського суспільства в Україні.//«Політичні трансформації сучасного суспільства …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Методологічні основи забезпечення якості викладання філософських дисциплін в умовах сучасних інформаційних технологій. Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТЯНСЬКИХ ІДЕЙ МВ ГОГОЛЯ (КРИТИЧНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
С Шейко, О Колодій
2020
Особливості вирішення суперечності «влада− освіта» в умовах формування громадянського суспільства в Україні. Економічний, організаційний та правовий механізм підтримки і …
СВ Шейко, ОС Колодій, СЄ Кальян
2020
Possibilities of resolving the dilemma «power–knowledge» in the process of the civil society formation in Ukraine. Humanities and Social Sciences. Publishing House of Rzeszow …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Філософсько-теоретичні підстави концепції пожиттєвої освіти.
АМ Ільченко, СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Філософсько-теоретичні підстави концепції пожиттєвої освіти. Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. Ін-т філософії ГС Сковороди НАН України, Полтав. нац. пед. ун-т імені ВГ …
СВ Шейко, ОС Колодій, АМ Ільченко
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20