Сергій Шейко Serhii Shejko
Сергій Шейко Serhii Shejko
Полтавська державна аграна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене pdaa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національні та загальногромадянські засади реформування сучасної вищої освіти в Україні
СВ Шейко
Інститут вищої освіти АПН України, 2005
192005
Філософські основи менеджменту і бізнесу
АА Герасимчук, ЗІ Тимошенко, СВ Шейко
К.: УФІМБ, 1999
181999
The formation of the efficient system of ecological enterprise
I Yasnolob, O Gorb, N Opara, S Shejko, S Pysarenko, O Mykhaіlova, ...
Journal of Environmental Management and Tourism 9 (5), 1052-1061, 2018
112018
Філософські основи менеджменту і бізнесу [Навч. посібник]
АА Герасимчук, ЗI Тимошенко, СВ Шейко
Герасимчук АА, Тимошенко 3, 1999
51999
Вища освіта і Болонський процес
АМ Ільченко, СВ Шейко
РВВ ПДАА, Полтава, 2014
12014
Національно-історичні особливості становлення філософсько-освітянських ідей МВ Гоголя та їхній вплив на розвиток освіти в Росії першої половини ХІХ століття
СВ Шейко
Институт образования взрослых. Под общей редакцией ТН Лебединской., 2006
12006
Філософсько-освітянські засади демократизації діяльності вищого навчального закладу ХХІ століття
СВ Шейко
12005
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «РИЗИК»(ФЛОСОФСЬКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ)/Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю: матеріали ІІ Міжнар …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Філософсько-економічні аспекти визначення поняття" ризик" в умовах глобалізаційних процесів
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ/Матеріали студентської наукової конференції Полтавської державної аграрної академії, 16-17 квітня 2020 р. Том І …
СВ Шейко, СЛ Лозюк
2020
Філософсько-політичні аспекти вирішення протиріччя «влада− знання» в умовах трансформації громадянського суспільства в Україні.//«Політичні трансформації сучасного суспільства …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Методологічні основи забезпечення якості викладання філософських дисциплін в умовах сучасних інформаційних технологій. Матеріали 51-ї науково-методичної конференції викладачів …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
Особливості формування філософсько-освітянських ідей МВ Гоголя (критично-порівняльний аналіз). Філософські обрії: Наук.-теорет. журн./Ін-т філософії ГС Сковороди НАН України …
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТЯНСЬКИХ ІДЕЙ МВ ГОГОЛЯ (КРИТИЧНО-ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)
S Shejko, O Kolodiy
Філософські обрії, 113-122, 2020
2020
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE CONTEXT OF CIVILIZATIONAL DYNAMICS
СВ Шейко, ОС Колодій
2020
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 16–17 травня 2019 р.
ЛМ Березіна, НВ Волкова, ОД Дивнич, ОВ Калініченко, ІГ Миколенко, ...
Редакційно-видавничий відділ Полтавської державної аграрної академії, 2019
2019
Філософсько-методологічний аналіз становлення категорії «ризик»»
СВ Шейко
2019
Роль принципів інтеграції та диференціації знання у вирішенні проблеми класифікації наук
СВ Шейко, ТС Бараннік
2019
Критичне мислення-загальна основа викладання філософських дисциплін в контексті забезпечення якості освіти
ОС Колодій, СВ Шейко
Полтава: РВВ ПДАА, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20