Пасічник Ігор Демидович
Пасічник Ігор Демидович
Національний університет "Острозька академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене oa.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Психологія поетапного формування операційних структур систематизації
І Пасічник
Острог: Вид-во НаУОА, 2004
232004
Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності
СД Максименко, ІД Пасічник
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
132010
Психологія і суспільство
АВ Фурман, АН Гірняк, ОЄ Фурман, ЮІ Яковенко, НО Колісник, ...
Український теоретико–методологічний соціогуманітарний часопис, 94-99, 2010
72010
Психологічні характеристики індивідуального мислення
ІД Пасічник
Наукові записки. Серія" Психологія і педагогіка", 3-13, 2009
72009
Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера
ІД Пасічник
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 3-10, 2008
72008
Специфіка підготовки майбутніх спеціалістів у контексті економічної психології
ІД Пасічник, СД Максименко
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”.–Острог: Вид во Нац го ун …, 2008
62008
Мислення як предмет психології
ІД Пасічник
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
52013
Інформатизація та психічний розвиток
ІД Пасічник
Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка», 8-16, 2004
52004
Психологія політичної культури
ІД Пасічник
Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка», 7-12, 2003
52003
Український менталітет в контексті християнської моралі
ІД Пасічник, МА Шугай
Нова педагогічна думка, 14, 1998
51998
Систематизація в контексті психології мислення
ІД Пасічник
К.: Наукова думка, 34-39, 1997
51997
Психологія операційних структур мислительної діяльності (генезис до систематизації на математичному матеріалі): Дис.... д-ра психол. наук: 19.00. 07/Рівненський педагогічний ін-т
ІД Пасічник
Piвнe, 1993
51993
Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання (METACOGNITIVE MONITORING AS REGULATORY ASPECT OF METACOGNITION)
І Пасічник, Р Каламаж, М Августюк
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
42014
КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ (Cognitive psychology as a part of studying human memory)
ІД Пасічник, С Максименко
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 3-16, 2012
42012
Стан та перспективи когнітивної психології в Україні
СД Максименко, ІД Пасічник
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск:“Сучасні …, 2009
42009
Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти)
ІД Пасічник
Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка», 9-13, 2007
32007
Герасим Смотрицький
ІД Пасічник
Острозькі просвітники XVI-XX ст, 44-56, 2000
32000
The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students
ІД Пасічник, РВ Каламаж, ММ Августюк
Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 89-104, 2017
22017
Український месіанізм
ІД Пасічник, ПМ Кралюк
22015
Естетичність світу як його даність через чуття
І Пасічник
Вісник Львівського університету, філософія, 178-185, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20