Тетяна П'ятничка
Тетяна П'ятничка
кандидат філологічних наук, доцент іноземних мов та професійної комунікації, ТНЕУ
Подтвержден адрес электронной почты в домене tneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей
Л Ковальчук, Т П'ятничка
Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет …, 2012
42012
Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ - ХХ століть)
Т П'ятничка
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005
42005
ЧАСОВІ ТРАНСПОЗИЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
ТВ П’ятничка, ІФ Шилінська
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 36, 2018
2018
Негер ОБ
ОЗ Олексин, ОМ Островська, ЛЛ Поплавська, ОΓ Павленко, ...
Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University …, 2017
2017
Транспозиція претеритних та футуральних часових дієслівних форм у площину теперішності
ТВ П’ятничка
Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені …, 2017
2017
Багатогранність семантики теперішності та її вираження часовими формами дієслова
ТВ П’ятничка
Молодий вчений, 255-259, 2017
2017
Вигуки як емоційно-експресивні засоби реалізації об’єктивної теперішності в англомовному художньому дискурсі
ТВ П’ятничка
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 59-61, 2016
2016
Motivation and foreign language teaching
Т П'ятничка
Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики …, 2016
2016
Неособові форми дієслова та часові кореляції
ТВ П’ятничка
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Сутність і характеристики теперішності
Т П'ятничка
Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія …, 2015
2015
Часова орієнтація безособових форм англійського дієслова
Т П'ятничка
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
2015
Структуризація функціонально-семантичного поля теперішності
П Тетяна, Р Наталя
Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2014
2014
Процес сприймання та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту україномовними білінґвами
Н Рибіна, Т П’ятничка
Мандрівець, 70-73, 2014
2014
Концептуалізація темпоральності у науковому дискурсі
Т П'ятничка
Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні …, 2013
2013
Ways of creating new words
Т П'ятничка
Прагматичні та лексико-семантичні аспекти сучасної термінологічної номінації …, 2013
2013
Темпоральна специфікація теперішності
Т П'ятничка
Науковий записки (Серія: Філологія. ) Вінницького державного педагогічного …, 2012
2012
Критичне мислення як сучасна технологія оволодіння іноземною мовою
Т П'ятничка
Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики …, 2011
2011
Іноваційні технології як складові навчання іноземномовній комунікації
Т П'ятничка
Вісник Донецького університету. Серія: Філологія., 83-90, 2011
2011
Іноваційні технології як складові навчання іноземномовній комунікації
Т П'ятничка
Вісник Донецького університету. Серія: Філологія., 83-90, 2011
2011
Комунікативне навантаження презентних структур англійського дієслова як засобів створення функціонально-семантичного поля теперішності
Т П'ятничка
Стратегії іншомовної комунікації // Колективна монографія, 81-104, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20