To edit, sign in as SankyoDialink@gmail.com.
Пурська Ірина Степанівна
Пурська Ірина Степанівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму, Львівський національний університет імені Івана
Verified email at lnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Міжнародний маркетинг: навч. посіб.
ІС Пурська
К.: Знання, 2012
72012
Концептуальні засади створення маркетингової стратегії розвитку іноземного туризму в регіонах України
ІС Пурська
Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008
52008
Методичні засади створення оптимальної міжнародної маркетингової стратегії підприємств туристичного бізнесу
І Пурська
Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Серія економічна. Випуск 39 (1), 454-459, 2008
32008
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Формування та реалізація міжнародних маркетингових стратегій на ринку туристичних послуг України
ІС Пурська
Львів–2009, 0
2
Джерела фінансування інвестиційних проектів суб'єктами туристичної діяльності України
І Пурська, С Білоус
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2018
2018
Управління якістю надання туристичних послуг у містах Західного та Східного регіону України
СВ Білоус, ІС Пурська, АВ Дашковська
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 52-63, 2018
2018
Technologies of tourism project management effectiveness increase in the framework of transboundary cooperation programme
IPI Zhuk
Archives of tourism, hospitality, and sport science 1, 121—134., 2017
2017
УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ ПРОГРАМИ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ІЗ Жук, ІС Пурська
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, 525, 2017
2017
Організаційний механізм формування ефективної продуктової політики суб'єктів міжнародного туризму
І Пурська
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 168-177, 2014
2014
Сучасні технології формування ефективної міжнародної комунікаційної політики в туристичній діяльності підприємств
І Пурська
Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини, 185-194, 2012
2012
Особливості дослідження соціально-культурного середовища в міжнародній маркетинговій діяльності туристичних підприємств
ІС Пурська
Економіка. Управління. Інновації, 2011
2011
СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
І Пурська
2008
СТРАТЕГІЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ВИТРАТ: ПРОЦЕСНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПІДХІД
M Kokhan
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 0
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ЗБУТОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ'ЄКТІВ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
I Purska
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 0
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ЦІНОВОЮ ПОЛІТИКОЮ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
I Purska
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 0
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
I Purska
Вісник Львівського університету-Серія економічна, 0
КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
I Purska
Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17