Наталя Сосницька
Наталя Сосницька
доктор педагогічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі України: історико-методологічні і дидактичні аспекти
НЛ Сосницька
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2005
372005
Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст): автореферат дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 02
НЛ Сосницька
232008
Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних техно логій
НЛ Сосницька
Драгоманова, 1998
191998
Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: Навчальний посібник
ПС Атаманчук, НЛ Сосницька
Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007
182007
Засоби реалізації нових педагогічних технологій у навчальному процесі з фізики
НЛ Сосницька
Наукові записки.–Серія: Педагогічні науки.–Засоби реалізації сучасних …, 0
8
Шкільні підручники з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи розвитку
ОВ Сергєєв, НЛ Сосницька
Фізика та астрономія в школі, 15-24, 2003
62003
Удосконалення навчального експерименту з хвильової і квантової оптики засобами нових інформа ційних технологій
НЛ Сосницька
-К., 1998.-272 с, 1998
61998
Сучасні шляхи підвищення ефективності викладання оптики
НЛ Сосницька
Фізика та астрономія в школі, 30-32, 1998
61998
Методичні засади фахової підготовки вчителя фізики на основі інтеграційного підходу
Н Сосницька, А Волошина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 332-346, 2012
52012
Науково-теоретичні засади дослідження розвитку системи професійної підготовки вчителя фізики
НЛ Сосницька
Проблеми інженерно-педагогічної освіти/Зб. наук. праць. Випуск 22 (23), 116-124, 2010
42010
Мультимедійні технології навчання фізики: теоретичний аспект/Сосницька НЛ, АК Волошина
НЛ Сосницька
Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного університету …, 2009
32009
Методичні підходи навчання математики іноземних студентів у вишах агротехнологічного профілю
Н Сосницька, В Кравець, О Кравець
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2017
22017
Дидактичні вимоги до створення програмнометодичного забезпечення з фізики
НЛ Сосницька
Наукові записки.–Серія: Педагогічні науки.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2005
22005
Вимоги до професійної підготовки вчителя фізики в умовах особистісно-орієнтованого навчання
НЛ Сосницька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 89-92, 2003
22003
Схема вивчення дидактичного блоку фізичної теорії на основі сучасних технологій навчання
НЛ Сосницька
Теорія та методика навчання математики, фізики, інфо, 324, 2001
22001
Дидактичні засади застосування методу проектів для формування ключових компетентностей учнів у навчанні фізики
НЛ Сосницька, О ГЕНОВ-СТЕШЕНКО
Наукові записки.–Серія: Педагогічні науки.–Вип 82 (2), 73-78, 0
2
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ
СВ Глікман, НЛ Сосницька
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
НЛ Сосницька, ВВ Ачкан
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2015
12015
Формування методологічної культури майбутнього вчителя фізики
НЛ Сосницька
Зб. наук. праць Бердянського держ. пед. унту (Педагогічні науки).–Бердянськ …, 2012
12012
НАУКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ
НЛ Сосницька
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2004
12004
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20