Наталя Сосницька /  N Sosnytska / N Sosnickaya
Наталя Сосницька / N Sosnytska / N Sosnickaya
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного/Dmytro Motornyi Tavria
Підтверджена електронна адреса в tsatu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі України: історико-методологічні і дидактичні аспекти
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая
К.: НПУ імені МП Драгоманова, 2005
57*2005
Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст): автореферат дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 02
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая
282008
Основи впровадження інноваційних технологій навчання фізиці: Навчальний посібник
ПС Атаманчук, НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая
Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007
272007
Удосконалення навчального експерименту з хвильової оптики засобами нових інформаційних технологій
НЛ Сосницька
Драгоманова, 1998
241998
Современная информационная образовательная среда как эффективное инструментальное средство изучения физики
ПИ Самойленко, НЛ Сосницкая, НЛ Сосницька, ЕА Волошина
202009
Засоби реалізації нових педагогічних технологій у навчальному процесі з фізики
НЛ Сосницька
Наукові записки.–Серія: Педагогічні науки.–Засоби реалізації сучасних …, 2001
10*2001
Сутність та структура професійних якостей майбутніх судноводіїв
СВ Глікман, НЛ Сосницька
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
7*2017
Студентоцентрований підхід до професійної освіти в умовах сталого розвитку суспільства
НЛ Сосницька
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 377-381, 2017
7*2017
Змістова компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери
Н Сосницька, О Іщенко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
7*2016
Modelling the Electromagnetic Processes and Phenomena in Quantum-Sized Systems in the Course of Physical and Mathematical Support of Master’s Programs for the “Electric Power …
N Sosnickaya, M Morozov, L Khalanchuk, H Onyshchenko
2019 IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems …, 2019
62019
Моделювання кванторозмірних гетеросистем та методичне забезпечення курсу Фізичні основи інформаційних технологій
НЛ Сосницька, МВ Морозов, ГО Онищенко, ЛВ Халанчук
Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 415-421, 2019
62019
Методичні засади фахової підготовки вчителя фізики на основі інтеграційного підходу
Н Сосницька, А Волошина
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 332-346, 2012
62012
Дидактичні вимоги до створення програмнометодичного забезпечення з фізики
НЛ Сосницька
Наукові записки.–Серія: Педагогічні науки.–Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В …, 2005
62005
Шкільні підручники з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи розвитку
ОВ Сергєєв, НЛ Сосницька
Фізика та астрономія в школі, 15-24, 2003
62003
Удосконалення навчального експерименту з хвильової і квантової оптики засобами нових інформа ційних технологій
НЛ Сосницька
-К., 1998.-272 с, 1998
61998
Сучасні шляхи підвищення ефективності викладання оптики
НЛ Сосницька
Фізика та астрономія в школі, 30-32, 1998
61998
Фізичні основи сучасних інформаційних технологій: нач.-метод. посібник
НЛ Сосницька, НЛ Сосницкая, НА Дьоміна, НА Демина, МВ Морозов, ...
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018
52018
Фахова підготовка майбутнього вчителя фізики на засадах компетентнісного підходу
НЛ Сосницька
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у …, 2013
52013
Концепция реформы системы национального образования, основанная на мышлении
А Сосницкий, В Хоменко, Д Кравченко, М Сосницкая, Н Сосницкая, ...
Information Technologies & Knowledge 6 (3), 283-299, 2012
52012
Науково-теоретичні засади дослідження розвитку системи професійної підготовки вчителя фізики
НЛ Сосницька
Проблеми інженерно-педагогічної освіти/Зб. наук. праць. Випуск 22 (23), 116-124, 2010
52010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20