Каліна Катерина,  Kalina Katheryna, Калина Екатерина
Каліна Катерина, Kalina Katheryna, Калина Екатерина
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
КЄ Каліна
Каліна Катерина Євгеніївна.–2008.–226 с, 2008
82008
Класифікація методів морального виховання молоді
КЄ Каліна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
22008
Дитинство: сутність, концепції, проблеми
К Каліна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 103-109, 2012
12012
Витоки ідеї морального виховання у вченнях філософів стародавньої Греції
КЄ Каліна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
12006
Особливості морального виховання студентів ВНЗ України
К Каліна
Гуманізація навч. вих. процесу: Зб. наук. праць. Вип. ХХVIII./За заг. ре …, 2005
12005
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
ЛА Штефан, КЄ Каліна
Теорія та методика навчання та виховання, 136-144, 2020
2020
Поняття соціального аналізу якості вищої освіти в контексті формування професійної, загальної і соціальної компетентності здобувачів освіти
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна, ЛЙ Петришин, ИН Трубавина, ЕЕ Калина, ...
Primedia eLaunch, 2020
2020
Соціальна профілактика негативних явищ у молодіжному освітньому середовищі в аспекті використання здоров'язбережувальних технологій
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна, І Данилюк, ИН Трубавина, ЕЕ Калина, ...
Державна вища професійна школа в Коніні, Ужгородський національний …, 2020
2020
До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій)
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна, ВВ Байдала, ИН Трубавина, ЕЕ Калина
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2020
2020
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО ТА ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ»
БВВ Трубавіна І.М., Каліна К.Є.
Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І …, 2020
2020
INTEGRATED COURSE OF ART DECORATION THROUGH THE PRISM OF THE CONCEPTION OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL (PRIMARY EDUCATION)
KK Vorozhbit-Horbatiuk V., Borysenko N.
Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian …, 2020
2020
Project of Ethics Code of Scientific Community of Higher Education Institution as a Means of Regulating Relations in Scientific Activities
KO Trubavina I., Kalina K.
Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian …, 2020
2020
НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА
ЛМ Калашнікова, КЄ Каліна, ЛН Калашникова, ЕЕ Калина
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2020
2020
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖІНОЦТВА У ПРАВОСЛАВНИХ МОНАСТИРЯХ УКРАЇНИ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТ.)
ЛА Штефан, КЄ Каліна
Теорія та методика навчання та виховання, 190-200, 2019
2019
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
КЄ Каліна, ЛА Штефан
Теорія та методика навчання та виховання, 59-69, 2019
2019
Роль цінностей у формуванні життєвих орієнтирів молодого покоління: зарубіжний досвід
ОА Бочарова, КЄ Каліна, ЛА Штефан
Теорія та методика навчання та виховання, 20-32, 2019
2019
В. О. Сухомлинський про організацію навчання математиці в праці «Сто порад учителеві»
І Яловега, К Катерина
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського: Матеріали науково-практичної …, 2019
2019
Особливості організації соціально-педагогічної діяльності з неповнолітніми правопорушниками на Харківщині на початку ХХ століття
ЛА Штефан, КЄ Каліна
Теорія та методика навчання та виховання, 163-173, 2018
2018
Трансформація польської школи: від нового виховання до сьогодення
ОА Бочарова, ЛА Штефан, КЄ Каліна
Теорія та методика навчання та виховання, 15-27, 2018
2018
Проблема індивідуального підходу в історико-педагогічній думці
КЄ Каліна
Засоби навчальной та науково-дослідної роботи, 99-107, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20