Подписаться
Каліна Катерина,  Kalina Katheryna, Калина Екатерина
Каліна Катерина, Kalina Katheryna, Калина Екатерина
Харківський національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
From the experience of organizing artistic and productive activities of older preschool children by means of distance education in the conditions of quarantine measures for the …
I Trubavina, V Vorozhbit-Gorbatyuk, M Shtefan, K Kalina, O Dzhus
Journal of Physics: Conference Series, 2021
92021
Моральне виховання студентської молоді на Слобожанщині (кінець ХІХ–початок ХХ століття)
КЄ Каліна
Харків (Kalina, K. Ye.(2008). Moral Education of Student Youth in …, 2008
82008
Culturological approach as a conceptual basis for renewing modern higher pedagogical education
V Tusheva, A Guba, K Kalina, O Temchenko
The Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT), online, 2021
52021
Класифікація методів морального виховання молоді
КЄ Каліна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
42008
THE SUBSTANTIATION OF THE ESSENCE OF A FUTURE TEACHER’S PROFESSIONAL CULTURE AS A PERSONAL PHENOMENON FROM THE STANDPOINT OF THE CULTUROLOGICAL APPROACH
V Tusheva, A Guba, K Kalina, O Temchenko
PalArch Foundation, 2020
22020
До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій)
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна, ВВ Байдала, ИН Трубавина, ЕЕ Калина
Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, 2020
22020
Методологічні підходи до дослідження проблем педагогічної теорії і практики
КЄ Каліна, ЛА Штефан
Теорія та методика навчання та виховання, 59-69, 2019
22019
Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School
V Andriievska, V Baidala, A Balatsynova, O Bashkir, L Bilousova, ...
OKTAN PRINT sro, 2020
12020
Дитинство: сутність, концепції, проблеми
К Каліна
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 103-109, 2012
12012
Витоки ідеї морального виховання у вченнях філософів стародавньої Греції
КЄ Каліна
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
12006
Особливості морального виховання студентів ВНЗ України
К Каліна
Гуманізація навч. вих. процесу: Зб. наук. праць. Вип. ХХVIII./За заг. ре …, 2005
12005
ПОНЯТТЯ ПРО ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГРАНТІВ І ЗДІЙСНЕННЯ ФАНДРАЙЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ У СФЕРІ ПЕДАГОГІКИ
КЄ Каліна, КМ Недря, ЛС Рибалко, ІМ Трубавіна
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 123-134, 2022
2022
КОНСУЛЬТУВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ СІМЕЙ З ДІТЬМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, 73-82, 2022
2022
Соціальна профілактика алкоголізму серед молоді в Україні: перспективи та реалії сьогодення
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
2021
Академічна доброчесність як провідна складова професійного іміджу викладача сучасного закладу вищої освіти
ЛВ Фоміна, КЄ Каліна, ТВ Скорбач
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ ТА ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
КЄ Каліна
Редакційна колегія, 186, 2021
2021
ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗНАННЯ
ЛА Штефан, КЄ Каліна
Теорія та методика навчання та виховання, 136-144, 2020
2020
BORYSENKO N.
K KALINA
THEORY AND PRACTICE OF FUTURE TEACHER’S TRAINING FOR WORK IN NEW UKRAINIAN …, 2020
2020
ІМ ТРУБАВІНА, КЄ КАЛІНА, ВВ БАЙДАЛА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА ТЕМОЮ «ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО ТА ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ»
ІМ Трубавіна, КЄ Каліна
2020
До питання про теоретичні основи соціальної роботи з військовослужбовцями (на основі світових і вітчизняних теорій)
ВВ Байдала, ІМ Трубавіна, КЄ Каліна
ДЗ" Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20