Тетяна Власова (Tetiana Vlasova, Татьяна Власова, Т.Р. Власова)
Тетяна Власова (Tetiana Vlasova, Татьяна Власова, Т.Р. Власова)
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в chtei-knteu.cv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціальна відповідальність бізнесу: сутність та тенденції
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 52-57, 2013
172013
Добробут людини: сутність та специфіка на сучасному етапі розвитку суспільних відносин
ТР Власова
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 9-17, 2009
52009
Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 08.00.01 …
ТР Власова
Київ, 2008
32008
Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні
ТР Власова, НВ Чобанюк
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 7-14, 2014
22014
Мале підприємництво як інститут ринкової економіки
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 15-21, 2011
22011
Інтелектуальний продукт як економічне благо: сутність та класифікація
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 25-31, 2011
22011
Соціальний потенціал: сутність та зміст
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 8-15, 2017
12017
Міжнародна інтелектуальна міграція: наслідки для країн-донорів
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 16-24, 2015
12015
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
Т Власова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
12013
Соціальний капітал як фактор економічного розвитку
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, 18-23, 2012
12012
Інститут сім’ї у процесі творення інтелектуального ресурсу
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, 394-401, 2010
12010
Міжнародна інтелектуальна міграція: від "відпливу умів" та їх циркуляції
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 2020
2020
Формування транскордонних туристичних кластерів у стратегії розвитку регіону
ТР Власова
Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг як основа формування …, 2020
2020
Проблеми відтворення освітнього потенціалу сучасного суспільства
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки, 2019
2019
Особливості розвитку малого бізнесу в умовах транскордонного співробітництва
Т Власова, Д Щербата
Фінансове забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу у прикордонних …, 2019
2019
Проблеми та перспективи розвитку гастрономічного туризму на Буковині
ТР Власова
Сучасний стан та перспективи розвитку туризму : Матеріали Міжнародної …, 2018
2018
Новітні тенденції розвитку освітніх технологій
ТР Власова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2017
2017
Соціальний потенціал як фактор сталого розвитку економіки
ТР Власова
Перспективи інноваційного розвитку економіки: сучасні підходи та напрями …, 2017
2017
Особливості державно-приватного партнерства у сфері освіти
ТР Власова
Реалізація політики модернізації економіки в умовах державно-приватного …, 2017
2017
Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва в освітній галузі (на прикладі Карпатського єврорегіону)
І Адамова, Т Власова
Розвиток прикордонних регіонів в системі транскордонного співробітництва …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20