Олена Бородіна, Елена Бородина, Borodina O.,Olena Borodina
Олена Бородіна, Елена Бородина, Borodina O.,Olena Borodina
Подтвержден адрес электронной почты в домене ief.org.ua
НазваниеПроцитированоГод
Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка України, 74-85, 2009
1562009
Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку
ОМ Бородіна
К.: ІАЕ УААН, 2003
1252003
Людський капітал як основне джерело економічного зростання
О Бородіна
Економіка України, 48-53, 2003
1142003
Человеческий капитал как основной источник экономического роста
Е Бородина
Экономика Украины, 48-53, 2003
1092003
на внутрішньому та зовнішньому ринках: Наукова доповідь/За ред. акад. УААН ВМ Трегобчука, чл.-кор. УААН БЙ Пасхавера
З конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України
К.: Інт-т екон. та прогнозув, 14, 2007
772007
Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефективність
ОМ Бородіна
Економіка і прогнозування, 109-125, 2006
70*2006
Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення)
ІП В Геєць, В Юрчишин, О Бородіна
Економіка України, 4-14, 2011
652011
Соціоекономчіна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення)
ВМ Геєць, ВВ Юрчишин, ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка України, 4-14, 2011
652011
Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації
О Бородіна
Економіка України, 94-111, 2008
642008
Коригування політики державної підтримки сільського господарства України
ОМ Бородіна, ОМ Могильний
Економіка АПК, 55-61, 2007
622007
Аграрний сектор: час принципово змінити орієнтири розвитку
ОМ Бородіна, БЙ Пасхавер, ВВ Юрчишин, ОВ Шубравська, ІВ Прокопа, ...
Дзеркало тижня, 2010
442010
Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку
ВМ Геєць
К.: ІДУС при КМ України, 1993
391993
Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою
ОМ Бородіна
Економіка України, 48-61, 2012
362012
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: монографія/Інститут економіки та прогнозування НАН України/ІВ Крючкова (ред.)
ОМ Бородіна, ТВ Бурлай, НІ Горшкова, НЮ Гончар, ВІ Дубровський
К.: Основа 488, 2007
362007
Сільськогосподарське дорадництво та проблеми його кадрового забезпечення
ОМ Бородіна
К.: Інститут аграрної економіки, 2001
342001
та ЄС: економічні виклики та нові можливості: наукова доповідь/за ред. акад
ІУ Україною
НАН України ВМ Гейця та чл.-кор. НААН України ТО Осташко, 2016
332016
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
322012
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
322012
Економіка України: ключові проблеми і перспективи
ВМ Геєць
Науковий вісник Дипломатичної академії України, 164-176, 2016
282016
Людський капітал як основний стратегічний ресурс сталого розвитку аграрної сфери
ОМ Бородіна
Економіка АПК, 103-108, 2003
272003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20