Підписатись
Олена Бородіна, Елена Бородина, Borodina O.,Olena Borodina
Олена Бородіна, Елена Бородина, Borodina O.,Olena Borodina
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Людський капітал як основне джерело економічного зростання
О Бородіна
Економіка України 7, 48-53, 2003
343*2003
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення: монографія/Інститут економіки та прогнозування НАН України/ІВ Крючкова (ред.)
ОМ Бородіна, ТВ Бурлай, НІ Горшкова, НЮ Гончар, ВІ Дубровський
К.: Основа 488, 2007
233*2007
Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка України, 74-85, 2009
228*2009
Людський капітал на селі: наукові основи, стан, проблеми розвитку
ОМ Бородіна
К.: ІАЕ УААН, 2003
164*2003
Аграрний і сільський розвиток: загрози та напрями дій
ОМ Бородіна
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та …, 2016
143*2016
Соціоекономчіна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення)
ВМ Геєць, ВВ Юрчишин, ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка України, 4-14, 2011
123*2011
Державна підтримка сільського господарства: концепція, механізми, ефективність
ОМ Бородіна
Економіка і прогнозування, 109-125, 2006
122*2006
Українська модель аграрного розвитку та її соцiоекономiчна переорiєнтацiя: наук. доп та iн.; За ред. ВМ Гейця, ОМ Бородiної, IВ Прокопи; НАН України; Iн-т екон. та прогнозув.
ОМ Бородiна, ВМ Ге, АО Гуторов
117*2012
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: Наукова доповідь
ВМ Трегобчук, БЙ Пасхавер, ОМ Бородіна
К.: Інт-т екон. та прогнозув, 2007
115*2007
Коригування політики державної підтримки сільського господарства України
ОМ Бородіна, ОМ Могильний
Економіка АПК, 55-61, 2007
98*2007
Аграрна політика України: витоки, сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізму та викликів глобалізації
О Бородіна
Економіка України, 94-111, 2008
90*2008
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ТО Зінчук
Ужгород: ІВА, 2006
79*2006
Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь
ВМ Геєць
К.: НВЦ НБУВ 2099, 687, 2009
72*2009
Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка України, 55-72, 2014
62*2014
Інституційний розвиток сільського господарства та села України і Росії та його гармонізація з європейською політичною практикою
ОМ Бородіна
Економіка України, 48-61, 2012
59*2012
Агрохолдинги як база формування корпоративного аграрного устрою в Україні
ОМ Бородіна, АО Гуторов
Економіка АПК, 21-28, 2012
56*2012
Сільськогосподарське дорадництво та проблеми його кадрового забезпечення
ОМ Бородіна
К.: ІАЕ УААН, 2001
55*2001
Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка і прогнозування, 70-85, 2019
54*2019
Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціоналізація і модернізація мало товарного сільськогосподарського виробництва
ОМ Бородіна
Економіка України, 88-96, 2015
54*2015
Теорія, політика та практика сільського розвитку
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ТО Зінчук, ІМ Фурсенко
Київ, ДУ"Інститут економіки та прогнозування НАНУ", 2010
54*2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20