Світлана Гринкевич
Світлана Гринкевич
професор економіки
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ольга ігорівна іляш, світлана степанівна гринкевич
посібник, 476, 2010
321*2010
Економіка праці та соціально-трудові відносини
ольга ігорівна іляш, світлана степанівна гринкевич
посібник, 476, 2010
321*2010
Економіка праці й соціально-трудові відносини
С Гринкевич, ОІ Іляш
посібник, 2010
187*2010
Економічні основи стратегічного управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах ринкових перетворень
СС Гринкевич, МА Михалевич
Науковий вісник НЛТУ України 18 (5), 2008
402008
Дослідження взаємозв’язку трудового та кадрового потенціалів
СС Гринкевич
Економічний форум, 2011
172011
Формування трудового потенціалу: проблеми та напрями забезпечення його розвитку
СС Гринкевич, ХМ Ворошилова
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 2006
152006
Державне регулювання заробітної плати
СС Гринкевич, НВ Кузьменко
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 2006
122006
Управління ринковою вартістю підприємства
СС Гринкевич, ІІ Ониськів
Науковий вісник НЛТУ України 20 (1), 2010
112010
Особливості формування трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства
СС Гринкевич
Сталий розвиток економіки, 43-51, 2011
102011
Підходи до визначення сутності економічної категорії" ефективність зовнішньоекономічної діяльності" підприємств
СС Гринкевич, ОЮ Сало
Науковий вісник НЛТУ України 18 (2), 2008
102008
Стан молодіжної зайнятості в Україні
СС Гринкевич, МТ Мазурська
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 2006
102006
Теоретико-прикладні аспекти становлення iнформацiйної економiки в Україні
СС Гринкевич, ОІ Іляш
Стратегічні пріоритети, 56-62, 2015
92015
Соціально-економічна природа та функції податків
МВ Корягін, ІВ Гончарук, СС Гринкевич
Науковий вісник НЛТУ України 19 (9), 2009
92009
Важелі державного регулювання ринку праці в Україні
СС Гринкевич, ІО Смолярчук
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 2006
92006
Трансформаційні зміни національного ринку праці в умовах євроінтеграції
СС Гринкевич
Бізнес Інформ, 197-202, 2014
82014
Фінансова стратегія управління структурою капіталу підприємства
СС Гринкевич, ПІ Салдан, ІІ Мельниченко
Науковий вісник НЛТУ України 21 (8), 2011
82011
Дослідження чинників інвестиційно-інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств
ВА Гришко
Науковий вісник НЛТУ України 20 (1), 2010
82010
Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу та наслідки непрямого оподаткування
СС Гринкевич, ГВ Севастьянова, ММ Голубка
Науковий вісник НЛТУ України 19 (11), 2009
72009
Міжнародна міграція робочої сили та її розвиток в Україні
СС Гринкевич, ІР Груй
Науковий вісник НЛТУ України 16 (3), 2006
72006
Мегафактори і мезофак тори формування і використання трудового потенціалу в умовах активізації глобалізацій них процесів
СС Гринкевич
Сталий розвиток економіки. s, 102s108, 2012
62012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20