Юрій Тихоненко (Yu.Ya. Tykhonenko)
Юрій Тихоненко (Yu.Ya. Tykhonenko)
старший науковий співробітник, відділ мікології, Інститут ботаніки
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гриби природних зон Криму
ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ...
Надруковано у друкарні Українського фітосоціологічного центру, 2004
75*2004
Паразитные грибы степной зоны Украины
ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ЛИ Бурдюкова, ИА Дудка
К.: Наук. думка, 1987
271987
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
262009
Fungi of the Crimean Peninsula. MG Kholodny Institute of Botany
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
National Academy of Sciences of Ukraine, 452, 2004
212004
Fungi of Ukraine
DW Minter, IO Dudka
A Preliminary Checklist, 1-361, 1996
181996
Вивчення різноманітності мікобіоти України (ліхенофільні, септорієві та пукцинієві гриби)
СЯ Кондратюк, ТВ Андріанова, ЮЯ Тихоненко
К.: Фітосоціоцентр, 1999
17*1999
Fungi of Ukraine: a preliminary checklist
DW Minter, IO Dudka
CAB INTERNATIONAL, 1996
131996
Гриби заповiдникiв та нацiональних природних паркiв Лiвобережної України
IО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андрiанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
102009
Реконструкція флори та рос линності за матеріалами розкопок скіфського могильника (урочище Перещепино, Полтавська область)
ТВ Безусько, ЮЯ Тихоненко
Укр. ботан. журн.-1999.-Τ 56, 600-605, 1999
101999
IMI descriptions of fungi and bacteria
DW Minter
Mycopathologia 136 (3), 147-185, 1996
101996
Ін-т ботан. ім. МГ Холодного НАНУ
Г природних зон Криму, ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2004
92004
Ecoflora of Ukraine 3
MM Fedoronchuk, Y Didukh, R Burda, V Heluta, I Dudka, V Ermolenko, ...
Didukh YaP, editor 3, 2002
82002
Kondratiuk SYa, Krivomaz TI, Kuzub VV, Minter DW, Minter TJ, Prydiuk MP, Tykhonenko YuYa. 2006
TV Andrianova, IO Dudka, VP Hayova, VP Heluta, VP Isikov
Fungi of Ukraine [http://www. cybertruffle. org. uk/ukrafung/eng (viewed…, 0
8*
Гриби природного заповідника Ґорґани
ВП Гелюта, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ВБ Маланюк, ОМ Слободян
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011
72011
Geographical distribution of the genus Phragmidium Link
Y Tykhonenko
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
72007
Electronic Distribution Maps of Ukrainian Fungi
DW Minter, VP Hayova, TJ Minter, YY Tykhonenko, TV Andrianova, ...
7*2004
Гриби//Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника
ІО Дудка, ВП Гелюта, ВП Гайова, ТО Мережко, ЮЯ Тихоненко, ...
К.: Інтерекоцентр, 163-182, 1997
61997
First records of teleomorph of an invasive fungus Erysiphe macleayae (Erysiphales) in Ukraine
VP Heluta, VP Kovalchuk, PY Chumak
Український ботанічний журнал, 268-272, 2016
52016
Гриби заповідників і національних природних парків Українських Карпат
ІО Дудка, ВП Гелюта, МП Придюк, ЮЯ Тихоненко, ОЮ Акулов, ...
Наукова Думка, 2019
42019
Борошнисторосяні та іржасті гриби природного заповідник Ґорґани
ЮЯ Тихоненко, ВП Гелюта
Український ботанічний журнал, 853-864, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20