Follow
Юрій Тихоненко (Yu.Ya. Tykhonenko)
Юрій Тихоненко (Yu.Ya. Tykhonenko)
старший науковий співробітник, відділ мікології, Інститут ботаніки
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Гриби природних зон Криму
ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ...
Надруковано у друкарні Українського фітосоціологічного центру, 2004
109*2004
Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України
ІО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андріанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
Національна Академія наук України, Інститут ботаніки ім. МГ Холодного, 2009
372009
Паразитные грибы степной зоны Украины
ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ЛИ Бурдюкова, ИА Дудка
К.: Наук. думка, 1987
301987
Fungi of Ukraine
DW Minter, IO Dudka
A Preliminary Checklist, 1-361, 1996
211996
Fungi of Ukraine: a preliminary checklist
DW Minter, IO Dudka
CAB INTERNATIONAL, 1996
171996
Вивчення різноманітності мікобіоти України (ліхенофільні, септорієві та пукцинієві гриби)
СЯ Кондратюк, ТВ Андріанова, ЮЯ Тихоненко
К.: Фітосоціоцентр, 1999
131999
Гриби природного заповідника Ґорґани
ВП Гелюта, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ВБ Маланюк, ОМ Слободян
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011
122011
Гриби заповiдникiв та нацiональних природних паркiв Лiвобережної України
IО Дудка, ВП Гелюта, ТВ Андрiанова, ВП Гайова, ЮЯ Тихоненко, ...
112009
Гриби природних зон Криму/Iнститут ботанiки iм. М. Г Холодного Нацiональної академiї наук України. Пiд загальною редакцiєю IО Дудки
IО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ТВ Андрiанова, ВП Гайова, ...
112004
Реконструкція флори та рослинності за матеріалами розкопок скіфського могильника (урочище Перещепино, Полтавська область)
ТВ Безусько, ЮЯ Тихоненко
Укр. ботан. журн.-1999.-Τ 56, 600-605, 1999
111999
Tykhonenko Yu. Ya. 2006
TV Andrianova, IO Dudka, VP Hayova, VP Heluta, VP Isikov, ...
Fungi of Ukraine, 0
11*
Ін-т ботан. ім. МГ Холодного НАНУ
Г природних зон Криму, ІО Дудка, ВП Гелюта, ЮЯ Тихоненко, ...
К.: Фітосоціоцентр, 2004
102004
Fungi of the Crimean Peninsula (Translated from Russian). MG Kholodny Institute of Botany
IO Dudka, VP Heluta, YY Tykhonenko, TV Andrianova, VP Hayova, ...
National Academy of Sciences of Ukraine 452, 2004
92004
Гриби заповідників і національних природних парків Українських Карпат
ІО Дудка, ВП Гелюта, МП Придюк, ЮЯ Тихоненко, ОЮ Акулов, ...
Наукова Думка, 2019
82019
Ecoflora of Ukraine 3
MM Fedoronchuk, Y Didukh, R Burda, V Heluta, I Dudka, V Ermolenko, ...
Didukh YaP, editor 3, 2002
82002
Microfungi on plants from Tendra Island (Ukraine, Black Sea)
V HELUTA, V HAYOVA, Y TYKHONENKO, V Dzhagan, O Umanets
Polish Botanical Journal 55 (2), 441-449, 2010
72010
Electronic Distribution Maps of Ukrainian Fungi
DW Minter, VP Hayova, TJ Minter, YY Tykhonenko, TV Andrianova, ...
7*2004
First records of teleomorph of an invasive fungus Erysiphe macleayae (Erysiphales) in Ukraine
VP Heluta, VP Kovalchuk, PY Chumak
Ukrainian Botanical Journal 73 (3), 268-272, 2016
62016
Geographical distribution of the genus Phragmidium Link
YY Tykhonenko
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2007
62007
Fungi of Ukraine
TV Andrianova, IO Dudka, VP Hayova, VP Heluta, VP Isikov, ...
URL: http://www. cybertruffle. org. uk/ukrafung/eng/index. htm, 2006
62006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20