Підписатись
Гнезділова Я.В., Ярослава Володимирівна Гнезділова, Yaroslava Gnezdilova
Гнезділова Я.В., Ярослава Володимирівна Гнезділова, Yaroslava Gnezdilova
КНЛУ
Підтверджена електронна адреса в knlu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти
ЯВ Гнезділова
КНЛУ, 2007
982007
КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНІ МОДЕЛІ АНГЛОМОВНОЇ МАНІПУЛЯТИВНОЇ МЕТАКОМУНІКАЦІЇ
Я Гнезділова
Київський національний лінгвістичний університет, 2021
152021
Autonomous metacommunicative lexicon and its specifics in manipulative discourse
Y Gnezdilova
LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW 2 (1), 42-89, 2017
132017
Реалізація емотивної функції в публічних промовах політичних діячів США та Великобританії
ЯВ Гнезділова
Мова і культура, 358-363, 2003
102003
Metapragmatics of academic written discourse
Y Gnezdilova
LEGE ARTIS-LANGUAGE YESTERDAY TODAY TOMORROW 3 (1), 46-79, 2018
52018
Емоційність vs емотивність
ЯВ Гнезділова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія …, 2012
52012
Смислоутворювальні елементи поняття маніпуляції
ЯВ Гнезділова
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
42016
Лексико-стилістичні особливості емоційного та емотивного дискурсів
ЯВ Гнезділова
Проблеми семантики слова, речення та тексту.–К.: Київськ. нац. лінгвістичний …, 2005
42005
Персуазивна vs маніпулятивна функції мета комунікації
ЯВ Гнезділова
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018
32018
Прагматика метакомунікативних питань: емотіологічний аспект
ЯВ Гнезділова
MESSENGER of Kyiv National Linguistic University. Series Philology 17 (1), 39-45, 2014
32014
Комунікативно-прагматична типологія англомовних емоційного й емотивного дискурсів
ЯВ Гнезділова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 58-63, 2012
32012
Емоційний та емотивний дискурс як різні види мовленнєвої діяльності
ЯВ Гнезділова
Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи:[мат. міжнародної …, 2006
32006
Квазіемоційні та квазіемотивні типи дискурсу
ЯВ Гнезділова
Проблеми семантики слова, речення та тексту. Вип 15, 2005
32005
Емоційність VS Емотивність [Електронний ресурс]
ЯВ Гнезділова
Вісник Київського національного лінгвістичного університету.–2012.–Філологія вип, 0
3
Cognitive model of metacommunication: A comparative study of English and Ukrainian metadiscourse.
Y Gnezdilova
Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University …, 2022
22022
ПРАГМАТИКА ЮРИДИЧНОГО МЕТАДИСКУРСУ (на матеріалі протоколів судових засідань)
ЯВ Гнезділова
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 12021109, 2021
12021
Регулярна та дискурс-специфічна англомовна метакомунікація: постановка проблеми
ЯВ Гнезділова
Нова філологія, 46-51, 2021
12021
Метакомунікація в англомовних усних та письмових типах дискурсу: зіставний аналіз
ЯВ Гнезділова
New horizons of philological science: Collective monograph, 31–54, 2021
12021
Метакомунікація як інструмент деманіпуляції
ЯВ Гнезділова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2018
12018
Метапрагматика й метапрагматична компетенція: основні характеристики
ЯВ Гнезділова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20