Шамара Олександр Володимирович
Шамара Олександр Володимирович
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації)
Б Шамара
ТОВ «Віртуальна реальність», 2014
57*2014
Криминологическая характеристика организованной преступности
ГС Мауленов
Алматы: Адилет-Пресс, 1997
23*1997
Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень
О Шамара
Юридичний журнал, 66-72, 2009
142009
Відповідальність за здійснення терористичної діяльності за кримінальним законодавством України
Шамара
Видавничий дім «Артек», 2014
102014
Экспериментальное обоснование применения адъювантной терапии церебролизином для оптимизации посттравматической регенерации периферического нерва
НА Щудло, ТВ Сизова, ИВ Борисова, ММ Щудло, АВ Шамара
Гений ортопедии, 2008
72008
Протидія терористичній діяльності (кримінально-правові аспекти): монографія
ОВ Шамара, ОФ Бантишев, РЛ Чорний
Київ: Нац. акад. СБ, 2011
62011
Державна таємниця як предмет злочину в Україні та деяких інших країнах
О Бантишев, О Шамара
Юридичний радник, 79-82, 2005
62005
Морфофункциональная характеристика мышц голени собак при регенерации пересеченного седалищного нерва в условиях дистракционного остеосинтеза бедренной кости
МС Сайфутдинов, ТВ Сизова, НК Чикорина, НА Щудло, АВ Шамара
Гений ортопедии, 2001
42001
Державне бюро розслідувань як одна із новел Кримінального процесуального кодексу України
ОВ Шамара
Бюлетень Міністерства юстиції України, 131-138, 2015
32015
Система преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в уголовном законодательстве Украины – их классификация в науке уголовного права Украины
Шамара
Право и политика: теоретические и практические проблемы, С.343-347, 2014
32014
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Шамара
Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013
3*2013
Щодо досвіду країн світу по боротьбі з корупцією
М Бурлаченко, О Шамара
Юридичний радник, 15, 2007
32007
Розвиток теоретико-прикладного осмислення контролю за вчиненням злочину
ОВ Шамара, ВВ Комашко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2015
22015
Національне законодавство у сфері боротьби з тероризмом: можливі шляхи вдосконалення
ОВ Шамара
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
22012
Нелегальна міграція–загроза національній безпеці України
ІВ Сингаївська, ОВ Шамара
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2011
22011
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 258" ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ" КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ОВ Шамара
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені е. О …, 2009
22009
Кримінальна відповідальність за незаконне поводження з радіоакҮ тивними матеріалами
О Бантишев, С безпеки України, О ШАМАРА
Юрид. радник 2, 2, 2005
22005
Інтереси держави: дискусія в кримінальному праві України
Шамара
Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті, С.82-87, 2015
12015
Террористическая деятельность в системе Особенной части УК Украины: дискуссионные вопросы
АВ Шамара
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, 180-183, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20