Шамара Олександр Володимирович
Шамара Олександр Володимирович
Неизвестная организация
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України (проблеми кваліфікації)
Б Шамара
ТОВ «Віртуальна реальність», 2014
63*2014
Криминологическая характеристика организованной преступности
ГС Мауленов
Алматы: Адилет-Пресс, 1997
36*1997
Кримінальна відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень
О Шамара
Юридичний журнал, 66-72, 2009
172009
Відповідальність за здійснення терористичної діяльності за кримінальним законодавством України
Шамара
Видавничий дім «Артек», 2014
122014
Экспериментальное обоснование применения адъювантной терапии церебролизином для оптимизации посттравматической регенерации периферического нерва
НА Щудло, ТВ Сизова, ИВ Борисова, ММ Щудло, АВ Шамара
Гений ортопедии, 2008
92008
Протидія терористичній діяльності (кримінально-правові аспекти): монографія
ОВ Шамара, ОФ Бантишев, РЛ Чорний
Київ: Нац. акад. СБ, 2011
72011
Система преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка в уголовном законодательстве Украины – их классификация в науке уголовного права Украины
Шамара
Право и политика: теоретические и практические проблемы, С.343-347, 2014
62014
Державне бюро розслідувань як одна із новел Кримінального процесуального кодексу України
ОВ Шамара
Бюлетень Міністерства юстиції України, 131-138, 2015
52015
Державна таємниця як предмет злочину в Україні та деяких інших країнах
О Бантишев, О Шамара
Юридичний радник, 75-79, 2005
52005
Морфофункциональная характеристика мышц голени собак при регенерации пересеченного седалищного нерва в условиях дистракционного остеосинтеза бедренной кости
МС Сайфутдинов, ТВ Сизова, НК Чикорина, НА Щудло, АВ Шамара
Гений ортопедии, 2001
42001
До питання про зміст понять організована група” та злочинна організація” у теоретико-правовому аспекті
АМ Кислий, СА Кузьмін
Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика), 78-82, 2014
32014
Проблема систематизации законодательства об уголовной ответственности: предмет дисскусии в теории Уголовного права Украины
ЕД Скулыш, АВ Шамара
Юридическая наука, 2014
32014
Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
Шамара
Наук.-вид. центр НА СБ України, 2013
3*2013
Національне законодавство у сфері боротьби з тероризмом: можливі шляхи вдосконалення
ОВ Шамара
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2012
32012
Щодо досвіду країн світу по боротьбі з корупцією
М Бурлаченко, О Шамара
Юридичний радник, 15, 2007
32007
Розвиток теоретико-прикладного осмислення контролю за вчиненням злочину
ОВ Шамара, ВВ Комашко
Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ …, 2015
22015
Нелегальна міграція–загроза національній безпеці України
ІВ Сингаївська, ОВ Шамара
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2011
22011
10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук …
ВЯ Тацій, ВВ Сташис, ВД Швець, АВ Наумов, МІ Хавронюк, ВК Грищук, ...
видавництво «Право», 2011
22011
ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 258" ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ" КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ОВ Шамара
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені е. О …, 2009
22009
Кримінальна відповідальність за незаконне поводження з радіоакҮ тивними матеріалами
О Бантишев, С безпеки України, О ШАМАРА
Юрид. радник 2, 2, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20