Подписаться
Роман Хомик | Roman Khomyk
Роман Хомик | Roman Khomyk
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Preclinical research of the experimental preparation “Ferosel T”
VB Todoriuk, VM Hunchak, BV Gutyj, DF Gufriy, II Hariv, RI Khomyk, ...
Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 1 (1), 2018
532018
Influence of ferrovet 7.5% and ferosel T on the concentration of mineral substances in the blood serum of piglets suffering from Iron deficit anemia
VB Todoriuk, BV Gutyj, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
142016
Vplyv ferrovetu 7, 5% i feroselu T na kontsentratsiiu mineralnykh rechovyn v syrovattsi krovi porosiat, khvorykh na ferumdefitsytnu anemiiu [Influence of Ferrovet 7.55 and …
VB Todoriuk, BV Hutyi, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (3), 71, 2016
62016
Чутливість мікрофлори до антибіотиків за умов бронхопневмонії телят
ВМ Гунчак, ОВ Павлів, РІ Хомик
Вісник Сумського національного аграрного університету.–Суми, 33-34, 2004
32004
Хомик РІ, Васів РО, Гутий БВ, Павлів ОВ
ОІ Канюка, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, ІІ Харів
КАЗУЇСТИКА В НАЗВАХ ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ 80, 0
2
Вплив нітрату натрію у токсичних дозах на систему антиоксидантного захисту та перекисне окиснення ліпідів у крові бугайців
ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, БВ Гутий, РО Васів, ІІ Харів, РІ Хомик, ...
Біологія тварин, 151-158, 2010
12010
Дослідження гострої та хронічної токсичності експериментального препарату «Феросел Т»
V Todoriuk, V Hunchak, D Gufrij, B Gutyj, I Hariv, R Khomyk, R Vasiv, ...
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2017
2017
Исследования острой и хронической токсичности экспериментального препарата «Феросел т»
ВБ Тодорюк, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрий, БВ Гутый, ИИ Харив, РИ Хомик, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2017
2017
ВПЛИВ ФЕРРОВЕТУ 7, 5% І ФЕРОСЕЛУ Т НА КОНЦЕНТРАЦІЮ МІНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН В СИРОВАТЦІ КРОВІ ПОРОСЯТ, ХВОРИХ НА ФЕРУМДЕФІЦИТНУ АНЕМІЮ
VB Todoriuk, BV Gutyj, RI Khomyk, RO Vasiv
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2016
2016
Monitoring of rats weight and growth after prolonged cadmium toxicosis
B Gutyj, D Hufrii, V Hunchak, R Vasiv, R Khomyk, V Binkevych, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Влияние ферровета 7, 5% и феросела т на концентрацию минеральных веществ в сыворотке крови поросят, больных ферумдефицитной анемией
ВБ Тодорюк, БВ Гутый, РИ Хомик, РАВА Соm
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Прооксидантно-антиоксидантное равновесие организма бычков за нитратной нагрузки
БВ Гутый, ДФ Гуфрий, ВМ Гунчак, ИИ Харив, РИ Хомик, РА Васив, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2015
2015
Інформатизації освіти як складова компонента інформаційного суспільства
РБ Кухар, НР Мотько
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів
ОІ Канюка, ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, ІІ Харів, РІ Хомик, РО Васів, БВ Гутий, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2012
2012
Дрес-код як регламент щодо зовнішнього вигляду викладача та студента
ДФ Гуфрій, АВ Винярська, РІ Хомик, ІІ Харів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Вплив гострого нітратно-нітритного токсикозу на активність системи антиоксидантного захисту та інтенсивність перекисного окиснення ліпідів у крові бугайців
ВМ Гунчак, ДФ Гуфрій, БВ Гутий, РО Васів, ІІ Харів, РІ Хомик, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
2010
ВПЛИВ ВіТАМіННИХ ПРЕПАРАТіВ НА ПЕРЕБіГ НіТРАТНО-НіТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ В БИЧКіВ
РО Васів, ДФ Гуфрій, БВ Гутий, ВМ Гунчак, ОІ Канюка, РІ Хомик, ІІ Харів
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2009
2009
Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів
ОІ Канюка, ДФ Гуфрій, ВМ Гунчак, ІІ Харів, РІ Хомик, РО Васів, БВ Гутий
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
2008
ВПЛИВ ХРОНіЧНОГО НіТРАТНО-НіТРИТНОГО ТОКСИКОЗУ НА АКТИВНіСТЬ ФЕРМЕНТіВ СИРОВАТКИ КРОВі БУГАЙЦіВ
БВ Гутий, ВМ Гунчак, ІІ Харів, РІ Хомик, РО Васів, МТ Мусієнко, ...
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
2008
ВПЛИВ ОФЛОКСАЦИНУ НА МОРФОЛОГІЧНІ і БіОХіМіЧНі ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТЕЛЯТ ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНіЮ
ОВ Павлів, ВМ Гунчак, ОІ Канюка, БВ Гутий, РО Васів, ІІ Харів, РІ Хомик
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20