Галан Вікторія Олександрівна, Galan Viktoriya, Галан Виктория, Галан В.О.
Галан Вікторія Олександрівна, Galan Viktoriya, Галан Виктория, Галан В.О.
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Міжнародне правонаступництво держав у практиці співдружності незалежних держав
В Галан
В. Галан, 0
4
Шотландія, ЄС і Brexit: перспективи інтеграційного розвитку
В Галан
Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики: зб. Актуальні …, 2016
32016
Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародно-правового злочину
В Галан
Форум права, 55 - 62, 2014
22014
Становлення віктимізації у антидискримінаційному праві Європейського Союзу
В Галан, ГВ О.
Науковий вісник ХДУ. Серія "Юридичні науки" 3 (5), 2016
2016
Участь інституційної системи Європейського Союзу в сфері протидії дискримінації
В Галан
Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр …, 2016
2016
Твіттер-дипломатія як перспективний шлях до брендінгу держави
ГВ О.
Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення …, 2015
2015
Новітні тенденції розвитку Європейської медіації. Європейський інститут мира
ГВ О., Г Вікторія
Стратегія проведення конституційної реформи в умовах інтеграції України до …, 2015
2015
Розвиток типології дискримінації в антидискримінаційному праві Європейського Союзу
В Галан
Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія «Юридичні …, 2015
2015
Захищені ознаки у європейському антидискримінаційному праві
ГВ О.
Всеукраїнська конференція "Розвиток європейських стандартів прав і свобод …, 2014
2014
Новітні тенденції реалізації права нації (народу) на самовизначення
ГВ О.
«Проблеми правової інтеграції: глобальний, національний і регіональний …, 2014
2014
СПІВДРУЖНІСТЬ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ ЯК РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА
ВО Галан
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2009
2009
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВРЕГУЛЮВАННІ ПИТАНЬ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА ДЕРЖАВ
ВО Галан
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
2008
Аспекти застосування міжнародного договору у випадках правонаступництва держав
ВО Галан
Право і Безпека, 13-19, 2008
2008
Проблеми законності. 2007. Вип. 87
ВИ Лозо, ВА Лизогуб, БІ Ольховський, ЄБ Ольховський, ІЙ Пучковська, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Міжнародне правонаступництво держав у практиці Співдружності незалежних держав
ГВ О.
Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого, 2007
2007
Ядерний спадок колишнього СРСР: проблеми міжнародного правонаступництва
ГВ О.
Проблеми законності, 181 - 188, 2005
2005
Інститут міжнародного правонаступництва та сучасний розвиток законодавства України
ГВ О.
Нове законодавство України та питання його застосування (м. Харків, 26-27 …, 2004
2004
Міжнародне правонаступництво України стосовно громадянства колишнього СРСР
ГВ О.
Проблеми законності, 174 - 179, 2004
2004
Проблеми законності. 2003. Вип. 64
СГ Серьогіна, ПМ Любченко, ОВ Макаренко, ЕР Кибенко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2003
2003
Значення міжнародного правонаступництва як інституту міжнародного публічного права
ГВ О.
Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті (До Міжнародного дня …, 2003
2003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20