Віталій Віталійович Нагорний
Віталій Віталійович Нагорний
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
Подтвержден адрес электронной почты в домене globalspirits.com
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний потенціал сільськогосподарських підприємств: теорія і практика: Монографія. За ред. професора ОЮ Єрмакова
ОЮ Єрмаков, ОВ Величко, ЛВ Богач, ВВ Нагорний
К.:«ЦП «КОМПРИНТ, 2017
72017
Методологічні засади поширення корпоративної соціальної відповідальності в аграрних формуваннях України
ОЮ Єрмаков, ВВ Нагорний
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
52016
Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку
О Єрмаков, В Нагорний, С Єрмаков
Економіст, 27-30, 2013
52013
О влиянии вида носителя и поверхностно активных веществ на высвобождаемость винпоцетина из суппозиториев
НА Нагорная, ВВ Гладышев, ВВ Нагорный, БС Бурлака
Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики, 30, 2013
52013
Изучение структурно-механических свойств суппозиториев с амлодипином
ФА Зедан, ВВ Гладышев, БС Бурлака, ВВ Нагорный
Запорожский медицинский журнал, 63, 2013
32013
Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств: стан і тенденції розвитку
В Нагорний
Економічний аналіз, 191-195, 2012
32012
Інтерактивна лекція як сучасна форма викладання дисципліни у вищій школі
ВВ Нагорний, НО Нагорна, Д Сінченко
22016
Основи наукових досліджень в економіці
ОЮ Єрмаков
ЦП" КОМПРИНТ", 2015
22015
Правові засади переселенської політики Миколи І відносно православних сектантів українських губерній Російської імперії
ВВ Нагорний
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
12013
Особливості ендотеліальної дисфункції при неускладнених церебральних й кардіальних гіпертензивних кризах
ІЛ Кечин, СІ Кечин, ВВ Нагорний
Вісник наукових досліджень, 38-42, 2011
12011
До питання формування корпоративної соціальної відповідальності на сільськогосподарських підприємствах
ВВ Нагорний, НО Козлова
Сучасні питання економіки і права, 32-39, 2018
2018
Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти
НО Нагорна, СО Васюк, ВВ Нагорний, АО Донченко
Тернопіль: ТДМУ, 2018
2018
Проблеми підготовки фармацевтичних кадрів в умовах сьогодення
НО Нагорна, СО Васюк, ТМ Каплаушенко, ВВ Нагорний
Stuttgart: ORT Publishing, 2018
2018
Формування професійних компетенцій фахівців фармацевтичного профілю
ВВ Нагорний, ОА Мурзіна, НО Нагорна, ТМ Каплаушенко
New York: Slovo\Word, 2018
2018
Інформаційне впровадження освітніх інновацій у забезпечення професійної підготовки педагогічних працівників
НО Нагорна, СО Васюк, ВВ Нагорний, АС Коржова
Івано-Франківськ: НАІР, 2018
2018
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ІЗ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВО
В Нагорний
Редакційна колегія, 125, 2018
2018
Организация образовательного процесса в медицинском вузе
НА Нагорная, СА Васюк, ВВ Нагорный, НО Нагорна, СО Васюк, ...
Витебск, 2017
2017
Учебная практика по технологии лекарственных препаратов промышленного производств
ВВ Гладышев, ВВ Нагорный, БС Бурлака, ВИ Сериков, СА Гладышева, ...
Запорожский государственный медицинский университет, 2016
2016
Учебная практика по промышленной технологии лекарственных средств
ВВ Гладышев, ВВ Нагорный, БС Бурлака, ВИ Сериков, СА Гладышева, ...
Запорожский государственный медицинский университет, 2016
2016
Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 року в контексті криміналізації діянь послідовників релігійних течій православного походження
ВВ Нагорний
Форум права, 124–129-124–129, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20