Коробець Олена
Коробець Олена
Подтвержден адрес электронной почты в домене fem.sumdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічні фондові індекси: зарубіжний досвід та уроки для України
ТВ Пімоненко, ЮО Мирошниченко, ОМ Коробець, ОІ Литвиненко, ...
Сумський державний університет, 2017
32017
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Ціннісно-економічні аспекти екологічно сталого розвитку
ІМ Бурлакова, ОМ Коробець
Видавництво СумДУ, 2009
22009
Екологічні ризики в системі формування економічного потенціалу національної економіки України
ОМ Коробець
Сумський державний університет, 2017
12017
Предпосылки и проблемы формирования эффективной системы управления экологическими рисками предприятия
ИН Сотник, ЕМ Коробец
Сумский государственный университет, 2011
12011
МАРКЕТИНГОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
О Коробець
Науковий вісник Полісся, 171-176, 2019
2019
Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі
ОВ Люльов, ТВ Пімоненко, ВІ Вороненко, ОВ Кубатко, ВО Боровик, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Форсайт-прогнозування стійкості національної економіки: від соціо-еколого-економічних протирічь до конвергентної моделі
ОВ Люльов, ТВ Пімоненко, ВІ Вороненко, ОВ Кубатко, ВО Боровик, ...
Сумський державний університет, 2018
2018
Формирование этапов организации работ по выявлению экологических рисков на предприятии
ЕМ Коробец
Сумский государственный университет, 2014
2014
Фундаментальні основи формування екологічно орієнтованих механізмів реалізації соціально-економічного потенціалу в умовах інформаційного суспільства
ЛГ Мельник, МК Шапочка, ОВ Шкарупа, ІМ Сотник, ОА Лукаш, ...
Вид-во СумДУ, 2013
2013
Формирование индикаторов экологического риска на предприятии
ЕМ Коробец
Глобальные проблемы модернизации национальной экономики, 209-213, 2013
2013
Фундаментальні основи соціально-економічної мотивації інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ОВ Прокопенко, СМ Ілляшенко, СН Ильяшенко, ...
Вид-во СумДУ, 2012
2012
Взаимодействие понятий" безопасность"," риск" и" ущерб" в системе управления экологическими рисками на предприятии
ЕМ Коробец
Издательство СумГУ, 2012
2012
Аналіз впливу екологічного ризику на економічні, соціальні й екологічні показники
ИН Сотник, ЕМ Коробец
Вектор, 2012
2012
Фундаментальні засади управління екологічно спрямованою дематеріалізацією соціально-економічних систем
ІМ Сотник, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, МК Шапочка, ІБ Дегтярьова, ...
Вид-во СумДУ, 2012
2012
Системный подход к управлению экологическими рисками на предприятии
ИН Сотник, ЕМ Коробец
Видавництво СумДУ, 2011
2011
Управление рисками в системе экологического менеджмента предприятия
ИН Сотник, ЕМ Коробец
Экономика, 2011
2011
Методические основы анализа этических аспектов в экономических отношениях предприятия (на примере ОАО" СНПО им. МВ Фрунзе")
ЕМ Коробец
Видавництво СумДУ, 2009
2009
Енергоефективні інновації: маркетинг, менеджмент та правова підтримка
В Панченко, Ю Гаруст, О Коробець, В Павлик
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19